Викладач циклової комісії «Народні інструменти» Собослой Є.К. провела відкрите заняття з дисципліни «Клас ансамблю»

   05 грудня 2018 року викладач циклової комісії «Народні інструменти» Собослой Є.К. провела відкрите заняття з дисципліни «Клас ансамблю»  на тему: «Робота над цілісним та художнім оформленням творів: Й.С.Бах «Сициліана» з сонати Es-dur та Intrada. Альбока з «Іспанської сюїти» А.Білошицького». Заняття проводилось зі студентами III курсу Гергель Н. та Шобеєм І.

   Викладач змістовно та розгорнуто розповіла про стильові особливості композиторського письма Й.Баха, епоху бароко, доповнивши розповідь ілюстраціями репродукцій картин художників того часу. А також було наведено цікаві факти про історію створення «Іспанської сюїти», розкрито образний зміст твору, шляхом аналізу музичної тканини. Протягом усього заняття простежувалася професійна спрямованість навчання та використання міжпредметних зв’язків.

   Єлизавета Карлівна використала мультимедійні засоби, що у поєднанні із змістовним і доступним поясненням викладача сприяло розвиткові пізнавального інтересу студентів, зробило заняття ефективним, а роботу студентів - активною.

   Заняття було інформативне, цілеспрямоване, насичене, емоційне. 

Викладач циклової комісії
«Народні інструменти»
Шевченко М.М.