Відкрите заняття викладача циклової комісії «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні дисципліни» Серкез О.А.

21 грудня 2018 року в Ужгородському музичному коледжі імені Д.Є. Задора успішно пройшло відкрите заняття викладача циклової комісії «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні дисципліни» Серкез Олени Анатоліївни з предмету «Всесвітня історія» на тему «Міжнародні відносини в 30-і роки ХХ ст. Назрівання Другої світової війни».

Чітко структуроване заняття, що включало ефективну актуалізацію попередньо набутих знань у вигляді фронтального бліц-опитування, повідомлення й сприйняття студентами навчального матеріалу, підбиття підсумків, дозволило викладачу Серкез О.А. ефективно використати навчальний час й успішно досягнути поставленої мети. Вона вміло розставила акценти у викладі навчального матеріалу, сконцентрувавшись на чіткому короткому викладі фактів, що були підкріплені змістовними відеоматеріалами, які допомогли студентам сприйняти інформацію не тільки на слух, а й візуально, побачити й співвіднести факти з політичною картою світу, політичними діячами  й подіями напередодні Другої світової війни. У підбитті підсумків було використано не тільки повторення пройденого, що додатково закріпило здобуті знання студентів, а й паралелі з сучасною політичною ситуацією у світі, що, без сумніву, розширить горизонти студентів, дозволить не тільки набувати знання з предмету, а й мислити глобальніше, аналізувати сучасні тенденції розвитку суспільства.

Студенти І курсу, з якими проводилося заняття, жваво реагували на репліки викладача, проявили активність під час перевірки базових знань до теми, з інтересом слідкували і за розповіддю Серкез О.А., і за відеоматеріалами. Не менший інтерес форми, прийоми та підібраний навчальний матеріал викликав у присутніх на відкритому занятті викладачів циклової комісії, методиста відділення Кузьмінської Н.Я., методиста коледжу Коваль М.В.

Вітаємо викладача циклової комісії «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні дисципліни» Серкез Олену Анатоліївну з успішно проведеним відкритим заняттям і бажаємо наснаги й подальших творчих звершень!

 

Голова циклової комісії «Загальноосвітні,
гуманітарні та соціально-економічні
дисципліни» Яковлєва В.Б.