Меню розділу

   

 

  

  

Відкрите заняття викладача циклової комісії «Народні інструменти» заслуженого артиста України Вігули Михайла Олександровича

   31 січня 2019 року в Ужгородському музичному коледжі імені Д.Є. Задора пройшло відкрите заняття викладача циклової комісії «Народні інструменти» заслуженого артиста України Вігули Михайла Олександровича з предмету «Спеціальний клас» на тему «Робота над інструктивним матеріалом та твором Г.Генделя «Ларгетто»». Заняття проводилось зі студенткою першого курсу Александровою Лідією.

   Протягом першої частини уроку відбувалось опрацювання інструктивного матеріалу. Було охоплено весь обсяг гам згідно з програмовими вимогами, велась робота над «Етюдом» Я.Донта, а також певна частина уроку була виділена для читання з аркушу. Викладач наголошував на необхідності роботи над інструктивним матеріалом для вирішення не лише технічних, а і художніх завдань в музичних творах, звертаючи увагу студентки як на швидкість виконання гам та арпеджіо, так і на якість штрихів, рівність звуку тощо. Такий самий принцип був застосований викладачем і під час роботи над етюдом, де поряд з вирішенням технічних проблем, ставились художні завдання щодо динаміки та фразування.

   Основними вимогами, поставленими перед студенткою під час роботи над п’єсою Г.Генделя «Ларгетто» були чіткість виконання ритму та аплікатурна точність. Викладач націлював студентку на самостійне вирішення певних питань, направляючи її на вибір оптимального рішення.

   В кінці уроку викладач підсумував досягнення та сформував конкретні завдання для самостійної роботи студентки.

   Загалом студентка показала хороші знання матеріалу заняття, вірно відповідала на теоретичні питання, що стосувалися творів, гнучко реагувала на зауваження та рекомендації викладача.

   Викладач вдало застосовував різні методи роботи, чітко окреслював мету, даючи змогу студентці вільно проявити свою індивідуальність, самостійно шукати вирішення поставлених перед нею завдань. Урок був проведений професійно та грамотно, викладач створив спокійну доброзичлива та творчу атмосферу, що дало змогу студентці якнайкраще проявити себе.  

                                                                             Викладач циклової комісії «Народні 

інструменти» Шевченко М.М.