У студентів спеціалізації «Теорія музики» відбувся захист курсових робіт

   Навчальний процес у вищих навчальних закладах передбачає різні форми індивідуальної роботи студентів, зокрема виконання курсової роботи, рівень підготовки якої значною мірою свідчить про міру засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію.

   Головна мета написання курсової роботи полягає у сприянні практичного засвоєння студентами курсу, що вивчається, цілеспрямованою та грамотною роботою зі спеціальною літературою, виявити вміння узагальнити найхарактерніші риси певного твору, автора, епохи, розкриття малодосліджених сторінок світової музичної культури. В результаті відбувається захист курсових робіт, який здійснюється на відкритому прослуховуванні за участі викладачів циклової комісії «Теорія музики».

   Днями у стінах Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є.Задора відбувся відкритий захист курсових робіт студентів спеціалізації «Теорія музики» III та IV курсу з дисциплін «Гармонія» та «Аналіз музичних творів». Написання курсових робіт здійснювалось під керівництвом викладачів циклової комісії Стинич Н.І. та Тюпи-Павай В.О.

   Студенти IV курсу (керівник Стинич Н.І.) здійснили дослідження з дисципліни «Аналіз музичних творів». Були презентовані наступні теми:

  • «В.А.Моцарт. Соната №3 C-dur K.V. 300» - Бірта Рената
  • «Л. ван Бетховен. Соната №7 ор. 10 №3 D-dur» - Мацола Рената
  • «Л. ван Бетховен. Соната №9 ор. 14 E-dur» - Цібере Анастасія

   У обранні тем, а також у процесі дослідження студенти виявили власну ініціативу, зацікавленість і похвальну самостійність. Усі висловлення, оцінки, характеристика визначень були підтверджені грамотними та упорядкованими детальними схемами частин сонат вище вказаних авторів. Студенти-теоретики у своїх працях чітко відзначили  індивідуальні риси кожного з композиторів у підході до вирішення форми, драматургії твору та впливу окремих музичних елементів на тематизм, зв'язок тематичного матеріалу між собою, та особливості використання сонатної форми В.А.Моцартом та Л. ван Бетховеном. Студентами було прослідковано тенденції оновлення щодо музичної форми, тонального плану та драматургії загалом у сонатах класиків віденської школи.

   Студенти ІІІ курсу Кромпотич Є. та Лучан С. успішно представили курсові роботи з гармонії в форматі медіапрезентації. Зокрема, робота Кромпотич Є. на тему «Гармонічний аналіз мініатюр «Ноктюрн» та «Літній вечір» з циклу «Ліричні п’єси» Е.Гріга» висвітлювала особливості та характерні прийоми гармонічного письма великого норвезького композитора на прикладі двох мініатюр з різних зошитів «Ліричних п’єс», які, як відомо, були своєрідним музичним щоденником митця. Послідовність викладу, ретельний фаховий аналіз гармонічної канви обраних творів доповнювалися ілюстраціями на фортепіано. Родзинкою виступу Кромпотич Є. стала аудіо запис «Ноктюрну» у виконанні Лондонського філармонійного оркестру.

   Студент Лучан С. звернувся до напрочуд цікавого твору видатного німецького композитора Й.Брамса – драматичної балади ор.10 №1 ре мінор з програмною назвою «Едвард», інспірованою однойменною шотландською баладою, розміщеною у збірці Й.Гердера «Голоси народів у піснях». Переконливий виклад матеріалу курсової, детальний гармонічний аналіз підсилювалися яскравими ілюстраціями на фортепіано.

   Зацікавленість, кропітка праця та наполегливість стають головним аспектом в успішному написанні дослідницької праці. Викладачами циклової комісії «Теорія музики» було позитивно відзначено досягнення студентів III та IV курсу, їх індивідуальність, творчий підхід до вирішення навчальних та дослідницьких завдань, вмінні робити логічні та аргументовані висловлення своїх думок щодо науково-дослідницьких матеріалів.

 

Голова циклової комісії «Теорія музики» Стинич Н.І.

Викладач Тюпа-Павай В.О.