На порозі дорослого життя. Студенти спеціалізації «Теорія музики» склали державні іспити

   Сьогодні блискуче завершилася державна атестація студентів спеціалізації «Теорія музики» Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є.Задора. Підсумком чотирьохрічного терміну навчання стали три комплексні іспити, покликані репрезентувати знання випускників з повного циклу професійно- орієнтованих дисциплін.

   Перший іспит визначив високий рівень засвоєння студентами знань з «Теорії музики», «Гармонії», «Аналізу музичних творів» та «Поліфонії». Він виявив досконале володіння теоретичним матеріалом, уміння самостійно аналізувати різноманітні музично-теоретичні явища та процеси й здатність до критичного осмислення фахової літератури. 

   Другий іспит виявив глибоку обізнаність у сфері світової та української музики і фольклору. На думку голови екзаменаційної комісії – доцента Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка, заслуженого артиста України Мирослава Тарасовича Драгана, випускники показали належний рівень професійної підготовки, системність мислення та логічне подання матеріалу.

   Кульмінацією державно-екзаменаційної сесії став іспит з «Основ педагогічної майстерності». Студенти Мацола Рената, Цібере Анастасія та Бірта Рената репрезентували різноманітні системи музично-педагогічного виховання, власний досвід викладання музично-теоретичних дисциплін, набутий з учнями музичної студії при Ужгородському музичному коледжі імені Д.Є.Задора. Голова комісії відзначив глибоку зацікавленість  випускників музикою і готовність до майбутньої педагогічної діяльності, а також висловив подяку викладачам-теоретикам: Н.І.Стинич, Н.І.Пришляк, В.Ф.Теличку, В.В.Мадяр-Новак, О.А.Прудніковій та Т.І.Росул.

   Ми бажаємо нашим дорогим випускникам щасливої долі, творчих успіхів та професійної самореалізації!!!

 Голова циклової комісії «Теорія музики»

Стинич Н.І.