Вітаємо наших студентів з публікаціями наукових робіт у збірнику «МОЛОДІЖНЕ МУЗИКОЗНАВСТВО – 2020»!!!

 

   У Хмельницькому щойно вийшов збірник всеукраїнського рівня «Молодіжне музикознавство – 2020», який включив музично-теоретичні роботи студентів та викладачів від 15 навчальних музичних закладів різних регіонів України: Національної музичної академії ім. П.І.Чайковського, Херсонського державного університету, Вінницького коледжу культури і мистецтв імені М.Д.Леонтовича, Комунального закладу Львівської обласної ради «Дрогобицький музичний коледж імені В.Барвінського», КЗВО «Кіровоградський музичний коледж», КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж» ДОР, КЗ «Мелітопольське училище культури» ЗОР, Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету, Обласного комунального закладу «Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва, Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької, Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Дитяча школа мистецтв №3 м. Харкова», Херсонського музичного училища, Хмельницького музичного коледжу ім. В.І.Заремби, Дунаєвецької дитячої школи мистецтв. Закарпаття в ньому достойно представили наукові дослідження нещодавніх студентів IV курсу Комунального вищого навчального закладу «Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради: Кромпотич Євгенії, Лучана Станіслава (спеціалізації «Теорія музики», наук. керівник Мадяр-Новак В.В.) та Худанич Тетяни (спеціалізація «Фортепіано», наук. керівник Росул Т.І.).

   Збірник поєднав два великих розділи: 1) матеріали І Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Молодіжне музикознавство – 2020» (35 робіт), 2) матеріали семінару викладачів музично-теоретичних дисциплін, проведеного в рамках конференції з актуальних проблем викладання, питань обміну та поширення педагогічного досвіду (19 робіт).

   Тематика першого розділу виявилася різноманітною. Вона включила вивчення творчості українських композиторів минулого (С.Людкевича, М.Аркаса, М.Колесси, Ф.Якименка, С.Борткевича) і сучасності (В.Гайдука, І.Небесного, О.Гончарук, А.Білого, М.Ластовецького, Є.Марчук), митців світової музичної культури (Ж.-Б.Люллі, Й.С.Баха, Л.Бетховена, Ф.Ліста, В.Ребікова, Д.Шостаковича, С.Губайдуліної, М.Тарівердієва), аналіз художньо-стильових напрямків, регіональних композиторських шкіл, вивчення етноджазу, питань виконавства, методики роботи студентів-практикантів з учнями, виявлення міжпредметних і міжмистецьких зв’язків (математика і музика, поезія і музика, кіно і музика), відзначення ювілейних дат (145-річчя від дня народження М.Менцинського, 90-річчя Л.Костенко) тощо.

   Найвищу активність у написанні публікацій виявили студенти організаторів конференції – Хмельницького музичного коледжу ім. В.І.Заремби, причому різних спеціалізацій: «Теорія музики», «Оркестрові духові і ударні інструменти», «Оркестрові струнні інструменти», «Хорове диригування», «Спів», «Фортепіано» (11 публікацій). Від шести до трьох робіт подали Дрогобич, Мелітополь, Ужгород, Рівно, Тернопіль.

   Дослідження вихованців Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є.Задора продемонстрували високий фаховий рівень. Є.Кромпотич подала одну із перших музикознавчих характеристик кантати «О краю мій, Карпати милі» відомого закарпатського композитора Василя Гайдука, що перетворилася на музичну візитівку Закарпаття. С.Лучан зацікавився творчістю незаслужено забутого українського емігранта С.Борткевича. Здійснений ним аналіз музичних образів і загальної концепції фортепіанного циклу «10 прелюдій (ор.33)» дав відповіді на цілий ряд запитань та допоміг з’ясувати багато важливих факторів. Т.Худанич започаткувала в закладі гарну традицію: вивчення, узагальнення існуючої літератури і написання музикознавчої роботи про виконуваний з фаху музичний твір, зосередившись на виявленні композиторських стильових особливостей у фортепіанній сонатині «Слідами Довбуша» М.Колесси.

   Більшість матеріалів другого розділу присвячена питанням методики викладання найрізноманітніших музично-теоретичних дисциплін: сольфеджіо, теорії музики, гармонії, музичного фольклору, української і світової музичних літератур, аналізу музичних форм і т.д. У ньому приділяється увага залученню комп’ютерних технологій, інтерактивних форм навчання, розглядається специфіка он-лайн тестувань, подаються перші відповіді на виклики дистанційного навчання.

   Загалом, збірник «Молодіжне музикознавство – 2020» виявився різноплановим, пізнавальним, актуальним і корисним. Він продемонстрував потенціал музичної молоді та викладачів музично-теоретичних дисциплін України у висвітленні різних сторін музично-мистецького і музично-педагогічного життя. Його публікація сприятиме поглибленню знань, обміну педагогічним досвідом між музичними навчальними закладами країни. Зі свого боку Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора щиро вітає з гарним результатом і сподівається на подальшу творчу співпрацю.

 

Мадяр-Новак Віра Василівна, викладач

музично-теоретичних дисциплін Ужгородського

музичного коледжу імені Д.Є.Задора