Студенти спеціалізації «Теорія музики» здійснили захист курсових робіт

Освітній процес у закладах фахової передвищої освіти передбачає різні форми індивідуальної роботи студентів, зокрема виконання курсової роботи, рівень підготовки якої значною мірою свідчить про засвоєння студентом навчального матеріалу, його фахову грамотність, загальну культуру та ерудицію.

Головна мета написання курсової роботи полягає у сприянні практичного засвоєння здобувачем освіти курсу, що вивчається, цілеспрямованою та грамотною роботою зі спеціальною літературою, виявити вміння узагальнити найхарактерніші риси певного твору, автора, епохи, розкриття малодосліджених сторінок світової музичної культури. У підсумку здійснюється захист курсових робіт за участі викладачів циклової комісії «Теорія музики».

21 грудня 2021 року в Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Д.Є.Задора відбувся відкритий захист курсових робіт студентів III курсу спеціалізації «Теорія музики» з дисциплін «Світова музична література» (керівник - викладач-методист, викладач циклової комісії «Теорія музики» Стинич Н.І.).

Студенти III курсу здійснили дослідження та презентували наступні теми:

- «Сучасна китайська музика. Стильові ознаки імпресіонізму в фортепіанній творчості Ван Лісаня (на прикладі «Сонатини»)» - Панько Вікторія

- «Жанр інструментального концерту в творчості В.А.Моцарта. Концерт для фортепіано з оркестром №20 d-moll» - Кур'янова Анна

У обранні тем, а також у процесі дослідження студенти виявили власну ініціативу, зацікавленість і похвальну самостійність. Усі висловлення, оцінки, характеристика визначень були підтверджені грамотним та упорядкованим детальним аналізом. Студенти-теоретики у своїх працях чітко відзначили індивідуальні риси кожного з композиторів у підході до вирішення форми, драматургії твору та впливу окремих музичних елементів на тематизм, зв'язок тематичного матеріалу між собою.

Зацікавленість, кропітка праця та наполегливість стають головним аспектом в успішному написанні дослідницької праці. Викладачами циклової комісії «Теорія музики» було позитивно відзначено досягнення студентів III курсу, їх індивідуальність, творчий підхід у вирішенні дослідницьких завдань, вмінні робити логічні та аргументовані висловлення своїх думок щодо науково-дослідницьких матеріалів.

Наталія Стинич

Голова циклової комісії «Теорія музики»