Меню розділу

Нові надходження

Березень 2017

 

Професійна музична культура Закарпаття : етапи становлення : Збірка статей, есе про музичну культуру Закарпаття / Ред. колегія : Л.М. Мокану, Т.І. Росул, С.Н. Стегней, В.Ф. Теличко. – Вип. 3. – Ужгород : Карпати, 2016. – 520 с., іл.

 

Шостак В.А. Тисячолітнє дерево. Народні музичні інструменти Закарпаття : музичні традиції і сучасність / В.А. Шостак ; післяслово І. Мацієвського. – Ужгород : Карпати, 2016. – 208 с., іл.

 

Йосиф Бокшай. Художник правди. Людина правди / Упорядк., вступ ст. Ф. Ерфан ; ст. – Л. Біксей, О. Чернега-Балла, О. Приходько, Ю. Жаданський, Ф. Гібл, О. Брей ; худ. оформ. – М. Еней. – Ужгород : Карпати, 2016. – 336 с., іл.

 

Володимир Микита. Альбом. – К. : Артанія Нова, 2006. – 208 с.

 

Станкович Є. Камерно-інструментальні твори / Євген Станкович. – К. : Музична Україна, 2013. – 304 с.

 

Івасюк В.М. Інструментальні твори / В.М. Івасюк ; упорядкував О.М. Івасюк, вступн. слово В.А. Ющенка, передм. Г.М. Івасюк-Криси. – Чернівці : Букрек, 2015. – 160 с. : іл.

 

Вербицький М.М. Вибрані твори : мультимедійний проект до 200-річчя від дня народження / М.М. Вербицький ; упорядкув. Й.Й. Созанського, О.М. Івасюк ; передм. Л.Й. Назар-Шевчук. – Чернівці : Букрек, 2015. – 336 с. : іл.

 

Дичко Леся. Літургії : Хорові твори : [нотне видання] / Леся Дичко ; ред. Л.А. Ковальова ; вступ. ст. проф. С. Грица. – К. : Музична Україна, 2004. – 532 с.

 

Карабиць Іван. Три концерти для оркестру / Іван Карабиць. – К. : Музична Україна, 2013. – 208 с.

 

Сергій Параджанов і Україна : Збірник статей і документів / Упоряд. і ред. Л.І. Брюховецька. – [вид. 2-е]. – К. : Видавничій дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 288 с.

 

Сліпченко К.О. Роман Віктюк / К. Сліпченко ; худож.-оформювач В.М. Карасик. – Харків : ТОВ «Бібколектор», 2015. – 121 с.

 

Головащенко М.І. Феномен Олександра Кошиця / М.І. Головащенко. – К. : Музична Україна, 2007. – 588 с. : іл.

 

М.И. Глинка : Альбом / Сост., авт. вступ. ст. и текста А. Розанов. – [изд. 2-е]. – М. : Музыка, 1987. – 176 с.

 

Булат Т. Світ Миколи Лисенка. Національна ідентичність, музика і політика України ХІХ – початку ХХ століття / Т. Булат, Т. Філенко. – Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США ; Київ : Майстерня Книги, 2009. – 408 с.

 

Скорульська Р. Микола Лисенко. Дні і роки : [науково-популярне видання] / Р. Скорульська, М. Чуєва. – К. : Музична Україна, 2015. – 744 с.

 

Соломія Крушельницька. Міста і слава / Авт.-упоряд. : Р. Тихобаєва, І. Криворучка ; ред. О. Волосевич. – Львів : Апріорі, 2009. – 167 с. : іл.

 

Грица С. Леся Дичко в житті і творчості / С. Грица. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 272 с.

 

Конькова Г.В.  Владимир Кожухарь. Магия таланта / Галина Викторовна Конькова. – К. : Такі справи,2010. – 168 с. : илл.

 

Згадаймо, братія моя… : Мемуари про видатного диригента Ігоря Лацанича. Спогади, статті, матеріали / Ред. М.М. Тороповський. – Львів : Проман,2011. – 262 с. ; іл.

 

Друг О. Вулицями старого Києва / О. Друг. – Львів : Світ, 2013. – 512 с. : іл. – (Серія «Історичні місця України»).

 

Шрайнер Ш.А. Тарагот – міст між моїм серцем і душами слухачів / Ш.А. Шрайнер. – Ужгород : Карпати, 2014. – 184 с., іл.

 

Шевченко Тарас. Повне зібрання творів у дванадцяти томах / Т. Шевченко. – К. : Наукова думка. –

Т.8. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1843-1847. – К. : Наукова думка, 2013. – 584 с.

 

Шевченко Тарас. Повне зібрання творів у дванадцяти томах / Т. Шевченко. – К. : Наукова думка. –

Т.9. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1847-1850. – К. : Наукова думка, 2013. – 543 с.

 

Шевченко Т.Г. Три літа / Тарас Шевченко ; упорядкув. і прим. С. Гальченка ; вступ. ст. М. Жулинського. – К. : Либідь, 2013. – 376 с.

 

Шевченко Тарас. Більша книжка / Тарас Шевченко. – К. : ТОВ «Видавництво «Кліо», 2013. – 720 с., іл.

 

Грушевський М. Твори : в 50-ти томах / Ред. Г. Папакін. – Львів : Світ, 2015. –

Т.10. – Кн. 2 (1930 – 1934). – Львів : Світ, 2015. – 542 с. – (Серія «Історичні студії та розвідки», «Рецензії та огляди»).

 

Грушевський М. Твори : в 50-ти томах / Ред. Г. Папакін. – Львів : Світ, 2015. –

Т.2 / Упоряд. М. Капраль, А. Фелонюк. – Львів : Світ, 2015. – 604 с. – (Серія «Монографічні історичні праці»).

 

Грушевський М. Твори : в 50-ти томах / Ред. Б. Патон. – Львів : Світ, 2015. –

Т.46. – Кн. 1 : Рецензії та праці М. Грушевського (1890 – 1914). – Львів : Світ, 2015. – 602 с. – (Серія «Допоміжні матеріали : довідники, покажчики, архіви»).

 

Грушевський М. Твори : в 50-ти томах / Ред. Б. Патон. – Львів : Світ, 2015. –

Т.10. – Кн. 1. Історичні студії та розвідки (1924-1930). – Львів : Світ, 2015. – 576 с. – (Серія «Історичні студії та розвідки»).

 

Грушевський М. Твори : в 50-ти томах / Ред. Г. Папакін. – Львів : Світ, 2015. –

Т.4. – Кн. 2 : Суспільно-політичні твори ( листопад 1918 – жовтень 1926). – Львів : Світ, 2015. – 576 с. – (Серія «Суспільно-політичні твори»).


Травень 2016

 До уваги всіх зацікавлених! Повідомляємо про нові надходження навчальної літератури до бібліотеки, зокрема підручників з біології, економіки, історії України, української мови і літератури. Запрошуємо не тільки ознайомитися, а й активно використовувати зазначені книги в навчанні, оскільки вони вже доступні для користувачів. Детальний опис надходжень додаємо нижче:

 

 

 

 

     Балан П.Г. Біологія : [підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень] / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. – [2-ге вид.]. – К. : Генеза, 2014. – 304 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

Крупська Л.П. Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень : [підручник для загальноосвітніх навчальних закладів] / Л.П. Крупська, І.Є. Тимченко, Т.І. Чорна. – Харків : Ранок, 2011. – 192 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пометун О.І. Історія України : [підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень] / О.І. Пометун, Н.М. Гупан. – Харків : Сиция, 2013. – 336 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Заболотний О.В. Українська мова : [підручник для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту] / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. – [3-тє вид.]. – К. : Генеза, 2013. – 256 с.

 

 

 

 

 

 

Мовчан Р.В. Українська література : [підручн. для 11 кл. загальноосвітн. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень)] / Р.В. Мовчан, О.М. Авраменко, В.І. Пахаренко ; за наук. ред. Р.В. Мовчан. – К. : Грамота, 2013. – 352 с. : іл.

 Квітень 2016

 

 

До уваги всіх зацікавлених! Повідомляємо про нові надходження навчальної літератури до бібліотеки, зокрема підручників з музичного мистецтва, англійської мови, астрономії, біології, інформатики, історії, математики, хімії, правознавства, української мови і літератури, світової літератури. Запрошуємо не тільки ознайомитися, а й активно використовувати зазначені книги в навчанні, оскільки вони вже доступні для користувачів. Детальний опис надходжень додаємо нижче:

 

 

 

 

 

 

    Смаглій Г.А. Теорія музики : [підруч. для навч. закл. освіти, культури і мистецтв] / Г.А. Смаглій, Л.А. Маловик. – Харків : Ранок, 2013. – 392 с.

 

 

 

 

     Хорові твори українських композиторів для жіночого та дитячого хору : [навчальний репертуарний посібник] / Упор. І.О. Зеленецька. – [2-ге вид.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2013. – 160 с.

 

 

 

 

 

 

     Репертуар для дитячого та жіночого хору : [навчально-методичний посібник] / Уклад. І.О. Зеленецька. – Камянець-Подільський : ПП Сисин О.В., 2008. – 188 с.

 

 

 

 

 

 

     Фортепіано : 2 клас : [нотне видання] / Ред.-упорядник Б.О. Милич. – К. : Музична Україна, 2015. – 80 с. – (Учбовий репертуар дитячих музичних шкіл).

 

 

 

 

 

     Фортепіано : 4 клас : [нотне видання] / Ред.-упорядник Б.О. Милич. – К. : Музична Україна, 2015. – 88 с. – (Учбовий репертуар дитячих музичних шкіл).

 

 

 

 

 

     Фортепіанна мініатюра українських композиторів (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) : [навчально-методичний посібник] / Упоряд. : І. Гринчук, О. Горбач. – Тернопіль : Астон, 2013. – 96 с.

 

 

 

 

 

     Стеценко В.І. Явір. Твори для мішаного хору : [нотне видання] / В.І. Стеценко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 68 с.

 

 

 

 

 

     Власов В.П. Твори для домри та фортепіано : [нотне видання] / В.П. Власов. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 48 с.

 

 

 

 

 

     Присухін М.І. Фортепіаннні партії до каприсів Н. Паганіні та Г. Венявського : [нотне видання] / М.І. Присухін. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 44 с.

 

 

 

 

 

     Навчальне видання «Українські композитори. Портрети».

 

 

 

 

 

     Інформатика : 11 кл. : [підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту] / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько ; за заг. ред. М.З. Згуровського. –  [3-тє вид.]. – К. : Генеза, 2013. – 304 с. : іл.

 

 

 

 

 

     Ратушняк С.П. Правознавство : [навчальний посібник для 10 – 11 профільних класів, абітурієнтів, студентів неюридичних спеціальностей] / С.П. Ратушняк. – [Вид. 3-є, доп. і переробл.]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 720 с.

.

 

 

 

 

     Гавриш С.Б. Правознавство : [підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів : проф. рівень] / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко. – К. : Генеза, 2011. – 416 с.

 

 

 

 

 

 

     Бевз Г.П. Математика : 11 кл. : [підруч. для загальноосвіт. навч. закл.] / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. – [4-те вид.]. – К. : Генеза, 2015. – 320 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

     Ярошенко О.Г. Хімія : [підруч. для 11 кл. загальноосвіт навч. закл. (рівень стандарту)] / О.Г. Ярошенко. – К. : Грамота, 2015. – 232 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

     Пришляк М.П. Астрономія : 11 кл. : [підручник для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень] / М.П. Пришляк ; за заг. ред. Я.С. Яцківа. – Харків : ранок, 2013. – 160 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

     Карп’юк О.Д. Англійська мова : [підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту] / О.Д. Карп’юк. – Тернопіль : Астон, 2013. – 296 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

     Ковбасенко Ю.І. Світова література : [підруч. для 11 кл. загальноосвіт навч. закл. (рівень стандарту)] / Ю.І. Ковбасенко. – К. : Грамота, 2013. – 272 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

     Мовчан Р.В. Українська література : [підруч. для 11 кл. загальноосвітн. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень)] / Р.В. Мовчан, О.М. Авраменко, В.І. Пахаренко ; за заг. наук. Ред. Р.В. Мовчан. – К. : Грамота, 2013. – 352 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

     Заболотний О.В. Українська мова : [підручн. для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту] / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. – [3-тє вид.]. – К. : Генеза, 2013. – 256 с.

 

 

 

 

 

 

     Пометун О.І. Історія України : [підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень] / О.І. Пометун, М.М. Гупан. – Харків : Сиция, 2013. – 336 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

     Ладиченко Т.В. Всесвітня історія : [підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень)] / Т.В. Ладиченко. – К. : Грамота, 2013. – 224 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

     Балан П.Г. Біологія : [підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень] / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. – [2-е вид.]. – К. : Генеза, 2014. – 304 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

     Захист Вітчизни : Основи медичних знань : [підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту, для дівчат] / І.М. Герасимів, А.А. Гудима, К.О. Пашко, М.М. Фука. – [Вид. 2-ге]. – Тернопіль : Астон, 2015. – 240 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

     Захист Вітчизни : [підруч. для учнів 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для хлопців)] / К.О. Пашко, І.М. Герасимів, Ю.П. Щирба, М.М. Фука. – Тернопіль : Астон, 2011. – 280 с. : іл.

 

 

 

 

 

     Дудник В.В. Захист Вітчизни : [навч. посібник для дівчат : 11 кл. Для учнів загальноосвітніх шкіл (рівень стандарту, академічний рівень), коледжів, ліцеїв, вищих навч. закладів І – ІІ рівнів акредитації] / В.В. Дудник, Л.В. Сорока. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 312 с.