Меню розділу

Нові надходження

Червень 2020 

«Микола Леонтович. Хорові твори»

Майже півтора десятиліття тому – 2005 року – видавництво «музична Україна» вперше здійснила випуск композиторського доробку М. Леонтовича, відповідного до авторського першоджерела (особливо це стосується словесного ряду). Однак упродовж трьох місяців увесь тираж розлетівся і збірки «Микола Леонтович. Хорові твори» одразу стали раритетними. Нагальна потреба в них зросла, коли в грудні 2017 року українська культурна громадськість відзначала 140-річчя від дня народження Майстра, а особливо – у різдвяні дні 2016/2017 років, коли світ вшановував 100-річчя «Щедрика», геніального творіння митця, що має понад 300 версій, та в травні 2019, коли виповнилося 100 років від першовиконання українською мовою його «Літургії». Від початку нового століття значну роботу по популяризації імені Миколи Леонтовича, його творчої спадщини та діяльності Меморіального музею на батьківщині композитора здійснив відомий дослідник-музиколог, заслужений діяч мистецтв України, професор А. Завальнюк.

Базовою основою нового нотного видання став збірник 2005 року. Композиції для мішаного хору в жанрі хорової обробки згруповано за принципом жанрово-тематичних грон (однак без спеціального їх позначення).

До розділу оригінальних композицій М. Леонтовича додано два твори «Прелюдію» та «Зорі».

До нового видання увійшов окремий розділ – «Духовні твори», де представлені «Літургія св. І. Златоустого», шість Херувимських піснопівів, два релігійні канти та ін.

Наприкінці видання подано коментарі, здійснені у різні часи Я. Юрмасом, В. Бруссом, М. Гобдичем та нинішнім редактором-упорядником Валентином Кузиком.

Нові надходження  2019-2020 навчальний рік

     До уваги викладачів та студентів! Повідомляємо про нові надходження навчальної літератури до бібліотеки, зокрема підручники, збірки пісень, нотні видання та інші. Запрошуємо не тільки ознайомитися, а й активно використовувати зазначені книги в навчанні, оскільки вони вже доступні для користувачів. Детальний опис надходжень додаємо нижче:

ЧАСТИНА 1

ЧАСТИНА 2 і 3

ЧАСТИНА 4


 

 

Нові надходження  2018 - 2019 навчальний рік

 До уваги всіх зацікавлених! Повідомляємо про нові надходження навчальної літератури до бібліотеки, зокрема збірки пісень, нотні видання та інші. Запрошуємо не тільки ознайомитися, а й активно використовувати зазначені книги в навчанні, оскільки вони вже доступні для користувачів. Детальний опис надходжень додаємо нижче:

 

 

 

 

Музика Срібної Землі. Твори для дітей та юнацтва. Том 1. Упорядк., передмова - Віктор Теличко. – Ужгород: Карпати, 2017. - 184 с.

 

 

 

 

Попович Василь

«Лісоруб»: витоки і повноводдя: Історико-музикознавче есе. Вст. ст. Габорця. -  Ужгород: Карпати, 2018. - 227 с., іл.

 

 

 

 

 

Українська фортепіанна музика ХХ-ХХІ століття. Нотне видання: в 3-х т./ Упорядн. Т. Рощина – К. : Музична Україна, 2018.

 

 

 

 

 

 

Свида Василь

Нетлінне. Життя і творчість/ Упорядкув. Свида Я.; Кушнір Б.; вст. Мартиненко В., Свида Я. –Ужгород: Карпати, 2015. - 160 с., іл.

 

 

 

 

 

Габорець В., Матій П.

Тобі, рідний краю: пісні/  Василь Габорець, Петро Матій: вступ. ст. В. Густі. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 212 с.

 

 

 

2017-2018 навчальний рік

    До уваги всіх зацікавлених! Повідомляємо про нові надходження літератури до бібліотеки, зокрема підручників з фізики, інформатики, хімії, астрономії, англійської мови та художньої літератури. Запрошуємо не тільки ознайомитися, а й активно використовувати зазначені книги в навчанні, оскільки вони вже доступні для користувачів. Детальний опис надходжень додаємо нижче:

 

 

 

 

          

Митець з гуцульського Парижа або

«Ой на плаю… книжки пасу»

    З доробку художника-графіка Миколи Дем’яна  / Упор. М.М. Дем’ян. –   Ужгород: Timpani,2017.- 264с.:іл, 16с. кольор. іл.

 

 

 

     Іван Чендей у колі сучасників:

зб.спогадів, статей, есе,  худож.творів, бібліогр.джерел / Закар-пат.обл.універс. наук.б-ка        ім.Ф.Потушняка; уклад.: О.Д.Гаврош, С.С.Кіраль, І.В.Когутич, М.ІВ.Трещак, О.В.Шмайда; відпов.завип. О.А.Канюка. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017, - 420с.: фото

 

 

 

 

 

 

Августин Волошин: два ювілеї / Упор. І. Ліхтей.- Ужгород: Карпати, 2017.-296с.

 

 

 

 

 

 

 

Густі В.    

   Молитва грішника: Оповідки / Василь Густі. – Ужгород: Карпати, 2017. – 250с.  

 

 

 

 

 

 

 

Кухта В.

    Контрабанда слова: Поезії / Василь Кухта. – Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2017. – 284с.

 

 

 

 

     Генденштейн Л.Е.

     Фізика:11кл.: Підручник для загальноосвітніх навчальних         закладів; рівень стандарту /Л.Е. Генденштейн, М.В.                   Бондаренко, О.М. Євлахова. – Х.: Гімназія, 2011.- 320с.:іл.

 

 

 

 

    

      Інформатика: 11кл. : Підручник для загальноосвітніх                навчальних закладів; рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І.          Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В. Шакотько; за ред. М.З.

      Згуровського.- 3-тє вид. – К.:Генеза, 2013.- 304с.:іл.   

 

 

 

 

 

    Ярошенко  О.Г.

     Хімія: Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних           закладів; рівень стандарту/ О. Г. Ярошенко. – К.: Грамота,         2015. – 232 с. :іл.

 

 

 

 

    Карпюк О. Д.

     Англійська мова : Підручник для 11-го кл. агальноосвітніх       навчальних закладів; рівень стандарту. – Тернопіль : Лібра       Терра, 2017. – 296 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

   Пришляк М. П.

    Астрономія: Підручник для 11-го кл. загальноосвітніх                навчальних закладів; рівень стандарту, академічний рівень/      М. П. Пришляк, Я. С. Яцківа. – Х. : Ранок , 2013. – 160 с. : іл.

 

 

   

 

 

 

 

 

Ужгородський коледж культури і мистецтва: 70 років творчості, здобутків і визнань: Книжка-фотоальбом / Гол.ред Оксана Головчук. – Ужгород: Вид-ча студ. «Zoriana»,2017.-105с.,іл.

 

 

Лісецький, С.Й.

    Історія української музики. Від найдавніших часів до першої чверті ХІХ століття [Текст]: Навч.посіб. / С.Й. Лісецький; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 148с.

 

 

 

Домашнє   музикування   в Україні [Ноти]:    Альбом фортепіанних п’єс українських композиторів другої пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст./ Упор. М.А. Зайко. – Тернопіль: Терно-Граф, 2015. – 104с.,іл.

 

 

Галицька  фортепіанна  музика.    

Літературно-        музична композиція. Альбом фортепіанних п’єс галицьких композиторів: ноти, тексти , ілюстрації, диск CD / Упор. М.А. Зайко. – Чернівці, 2016. – 96с.

 

 

Федака, Д.

  Українське красне письменство Закарпаття  [Текст]: Літературні портрети й ескізи / Дмитро Федака.- Ужгород:Timpani,2017. – 588с., іл.

 

 

 

 

 

 

Малик, Г.

Вірші для Одарки / Г.М. Малик, Г.А. Величканич.- Ужгород: Карпати, 2017. – 27с.,іл.

 

 

 

 

 

Матола, М.

Петрик грушу малював: Вірші для дітей М.Матола; худ. О. Ладижець. - Ужгород: Карпати, 2017. – 36с.,іл.

 

 

Хланта, І.

Коломийкарі Закарпаття / Запис текстів і мелодій, упорядкув., підготовка текстів, вступна стаття та словник І.В. Хланти. – Ужгород: Патент, 2017. – 712с.

 

 

 

Фізичне вдосконалення особистості та військово-патріотичне виховання в технікумах і коледжах [Текст]: з досвіду роботи викладачів аграрних технікумів і коледжів. – К.:Агроосвіта, 2017. – 264с.

 

 

Нормативно-правові документи з питань вищої освіти [Текст]. – К.:Аграрна освіта,2017. – 336с.

 

 

Національно-патріотичне виховання в технікумах і коледжах [Текст]:Зб. сценаріїв. – К.: Агроосвіта,2016. – 321с.

 

 

 

 

Організація роботи заступника директора з виховної роботи [Текст]: Методичні рекомендації. – К.:Агроосвіта,2017. – 152с.

 

 

Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2018рік  [Текст]: Реком.бібліограф.посібник/ Упр.к-ри Зак.ОДА, ЗОУНБ ім.Ф.Потушняка. –Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2017. – 240с.

 

 

Культурологічні джерела [Текст]: Щоквартальний вісник. – 2017. - №1 (37). – 80с.

 

 

Культурологічні джерела [Текст]: Щоквартальний вісник. – 2017. - №2 (38). – 80с.

 

 

Культурологічні джерела [Текст]: Щоквартальний вісник. – 2017. - №3 (39). – 80с.

 

 

Культурологічні джерела [Текст]: Щоквартальний вісник. – 2017. - №4 (39). – 80с.

 

 

Приймич, М.

Іконостаси Закарпаття  [Текст]: Історико-мистецькі нариси/ М.Приймич. – Ужгород: Карпати, 2014. – 184с.:іл.

 

 

 

 

 

Гайдук, В.

Stabat mater [Ноти]/Василь Гайдук; поет. текст Василя Густі. – Ужгород: Ґражда, 2016. – 168с.

 

 

 

 

 

Енциклопедія Сучасної України [Текст]: Том 16: Куз –Лев/Націон. академія Наук України, Наукове тов-во ім.Шевченка, ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – К.,2016. – 712с.

 

 

Енциклопедія Сучасної України [Текст]: Том 17: Лег – Лощ /Націон. академія Наук України, Наукове тов-во ім.Шевченка, ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – К.,2016. – 712с.

 

 

Енциклопедія Сучасної України [Текст]: Том 18: Лт ‒ Малицький/Націон. академія Наук України, Наукове тов.-во ім.Шевченка, ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – К.,2017. –712с.