Меню розділу

Радимо почитати

Червень 2020 року

У фонд бібліотеки коледжу надійшов новий номер журналу "Українська культура". Рекомендуємо ознайомитись.

 


Лютий 2020 року


Січень 2020 року

 Навчальна література

 

 

 

Лісецький С.Й.

      Історія української музики (від ХІХ до першої чверті ХХ століття):  Навч. посіб. для студ. вищ. муз. навч. закл. /С.Й. Лісецький; Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. - ун-т. ім. Б. Грінченка, 2017. – 164 с. 

          У навчальному посібнику розглядаються музично - творчі досягнення українських композиторів від початку ХІХ до першої чверті ХХ ст., тобто охоплено епоху українського музичного романтизму. Матеріал поділено на 3 розділи, відповідно до періодів розвитку романтизму в українській музиці. Розглядаються процеси становлення та етапи розвитку цього творчого напрямку, жанри та творча діяльність цілої низки композиторів, зокрема І. Котляревського, Олександра та Іллі Лизогубів, М. Вербицького, С. Гулака - Артемовського, М. Лисенка, М. Калачевського, В. Сокальського, К. Стеценка, Я. Степового, М. Леонтовича, С. Людкевича та інших. З доробку цих авторів виокремлено найкращі зразки в жанрі кантатно-хорової, романсової, фортепіанної, сольно-вокальної, оркестрової музики, а також опери, симфонії та обробки українських пісень для хору.

       Для студентів вищих музичних навчальних закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією української музики.

 

 

 

 

Художня література

 

 

Коцюбинський М.М.

    Вибрані твори: Оповідання, новели, повісті: Для юнацького віку/ Упоряд., передм. та примітки Ю.Б. Кузнецова, Н.В. Левчик.- К.: Генеза, 2004.- 368 с.: іл.

        До книжки увійшли оповідання, новели й повісті видатного українського письменника - прозаїка, культурного діяча кінця ХІХ – початку ХХ століття Михайла Михайловича Коцюбинського.

          Твори митця характеризуються майстерністю відтворення світовідчуття героїв, тонким психологічним сюжетом, імпресіоністичною композицією, застосуванням прийомів живопису й музики.

 

 

Довідкова література

                                                                              

 

Свида Василь

   Нетлінне. Життя і творчість/ Упорядкув. Свида Я.; Кушнір Б.; вст. Мартиненко В., Свида Я. –Ужгород: Карпати, 2015. - 160 с., іл.

        Видання присвячене творчості народного художника України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка Василя Івановича Свиди.

        За більш ніж піввіку плідної діяльності він пройшов складний шлях від різьбяра-виконавця до майстра яскравої індивідуальності, створив багато цікавих робіт, присвячених життю й історії рідного народу. Текст доповнено багатим ілюстративним матеріалом.


Листопад 2019 року

 

Художня література

 

 

Багряний,Іван

Вибрані твори .Вступ.ст.,упорядкув.і прим.Г.М.Жуковська.-К:Книга,2007.-368с.-(Твори укр. емігрантів ).

Творчість Івана Багряного –одного з найталановитіших письменників української діаспори , лауреата Державної премії імені Т.Г.Шевченка ( посмертно)-видатне явище української літератури яскраве свідчення великої синівської любові до Батьківщини .

У книзі вміщено роман «Тигролови»(1944),який приніс письменникові світову популярність і визнання, повість про трагічну сторінку визвольної боротьби у вирі Другої світової війни –«Огненне коло» (1953),а також ранні поетичні і прозові твори ,які гідно репрезентують багатогранну творчу особистість Івана Багряного .

Книга адресується як широкому колу читачів так і студентській молоді.

 

 


 

Довідкова література

 

 

Політологічний енциклопедичний словник.

Політологічний енциклопедичний словник/Упорядник В.П. Горбатенко;

П 50 За ред. Ю.С. Шемшученка,В.Д. Бабкіна, В.П.Горбатенка.-2-е вид.,доп.і перероб.- К.: Генеза,2004.-736с.

Політологічний енциклопедичний словник є першим в Україні фундаментальним виданням подібного типу в галузі політології. Більш як 1000 термінів та персоналій словника дають досить широке уявлення про стан і досягнення сучасної світової й вітчизняної політології та про її термінологічний апарат. Друге видання ґрунтовно перероблене і доповнене. В його підготовці взяли участь 275 науковців та фахівців.

Розраховано на викладачів і студентів, усіх кого цікавлять соціально-гуманітарні науки.

 


 


Книги січня 2018 року

 Навчальна література

 

 

 

Більчук М. Історія України. Підготовка до ЗНО. Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкові для розпізнавання абітурієнтами. Портрети історичних персоналій/Більчук  М.,ДавидоваО., Давидов Г. Тернопіль: Підручники і посібники, 2018. – 112 с.

Посібник містить добірку фотозображень пам’яток архітектури та репродукцій творів образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами під час ЗНО з історії України, а також фотопортретів історичних персоналій, чиї імена містить програма ЗНО з історії України (відповідно до нової програми ЗНО) Для випускників шкіл, вступників до вищих навчальних закладів та вчителів історії України.

 

Художня література

 

 

 Мирослав Дочинець. Мафтей. Книга написана сухим пером. Роман Мукачево:Карпатська вежа,2016. -352с.      В основу нового роману лауреата Шевченківської премії Мирослава Дочинця неймовірні події в Мукачеві, про які писали європейські газети середини ХІХ століття,Для чого переповідаються історії? Може, з волі блукаючого відлуння,а може тому, що діла проминулі срібними нитками вплітаються в мережу сьогочасної доби… Всі дивляться в дзеркало і майже ніхто не заглядає за скло, за срібний покрив. А головна ж тайна там. Мафтей зазирнув і …   

 

Довідкова література

 

 

Приймич Михайло Васильович Церковний живопис Закарпаття.

Станковий та монументальний живопис історичного Закарпаття до першої половини ХХст. Історико-мистецтвознавчі нариси  Ужгород:Карпати,2017.-248 с., іл..

Сьогодні можемо говорити, що мистецька школа Закарпаття сформувалася не тільки на основі народної культурної традиції, високоякісної європейської художньої освіти і модерних ідеалів її основоположників,  але значною мірою і завдяки існуванню попередніх місцевих живописних традицій, передусім церковного живопису. Професійне церковне малярство стало підвалиною розвитку образотворчого мистецтва і забезпечило його подальший розквіт упродовж ХІХ–ХХ ст. Про це історико – мистецтвознавчі нариси провідного дослідника сакрального мистецтва Закарпаття, кандидата мистецтвознавства Михайла Приймича.

 

 

 

 

 

Книги грудня 2017 року

 

Навчальна література

 

 

 

 

Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Логос, Софія, Розум (Підруч. Для студ.вищ.навч.закл.) Кремень В.Г., Ільїн В.В.-К.:Книга,2006,-432 с. – Бібліогр. в кінці глав.

У підручнику ґрунтовно  висвітлено основні   філософські концепції, ідеї, погляди,  що становлять зміст світової інтелектуальної культури, дохідливо розкрито смисл філософського знання , яке еволюціонувало від «Логосу» (слова), через «Софію» (мудрість) до «Раціо» (розум), надано всебічний аналіз філософських думок, шкіл, напрямів, виявлено їх вплив на розвиток духовної культури. Значну увагу приділено течіям сучасної філософії,  а також досліджено генезу української філософії, стратегію світової духовної культури, висвітлено життєвий шлях і творчу біографію видатних мислителів. Підручник розрахований на  студентів вищих навчальних закладів  і на широке коло читачів.

 

 

 

Художня література

 

 

 

Японська класична поезія / Передмова та переклад з яп. І.П. Бондаренка; Худож.-оформлювачі Б.П. Бублик, В.А. Мурликін. – Харків: Фоліо.-2008.-408с.-(Б-ка світ.літ.).  

     Японія- це єдина країна в світі, в історії, якої існувало міністерство поезії. Японія - це країна , де при імператорському дворі протягом кількох століть були популярними поетичні конкурси, переможці яких нагороджувалися високими державними чинами, достроковим просуванням по службі тощо. Саме в Японії в VIII-XII століттях конкурсний іспит для претендентів на будь-яку державну посаду обов’язково передбачав написання кандидатом власного вірша на запропоновану тему  Японія- - це країна, у якій неможливо зустріти мешканця , що за своє життя не спробував би скласти власного вірша чи не знав би напам’ять кілька хайку або танка з відомих поетичних антологій . Саме тому проста по формі і загадкова за змістом японська поезія має шанувальників у всьому світі.

  Сьогодні завдяки наполегливій праці професора Івана Бондаренка, відомого знавця японської поезії, її світ відкрився і для українського читача. У видання увійшли танка і ренга з відомих  японських історичних хронік і поетичних антологій , а також хайку найвідоміших японських поетів.

 

Довідкова література

 

 

 

Колядки і щедрівки / Підготовка текстів М. Пилипчак, іл. З. Косицька –К.:ЗАДРУГА ,2007 .- С.128

У книзі зібрано сто автентичних колядок та щедрівок, записаних в українських селах впродовж двадцяти років у експедиціях Василем та Марією Пилипчак, що представляють достеменну традицію, яка побутує й донині. Пісенний архів видається вперше і містить велику кількість маловідомих і подекуди вже забутих мелодій.

На цих піснях зростали діти першого в Києві фольклорного ансамблю автентичного співу «Цвітень» при українському народному хорі ім. Григорія Верьовки. Більшість пісень збірника розшифрована керівником колективу Марією Пилипчак .

Для фольклористів , етнографів, педагогів, студентів, вихователів дошкільних закладів, фольклорних ансамблів та всіх шанувальників народної творчості.


Книги травня 2017 року

 Навчальна література

 

 

 

 

Шостак В.А. Тисячолітнє дерево. Народні музичні інструменти Закарпаття : музичні традиції і суачсність / В.А. Шостак ; післяслово І. Мацієвського. – Ужгород : Карпати, 2016. – 208 с., іл.

На сторінках поданого видання допитливий читач знайде унікальні факти про єдність слова і музики у фольклорі Закарпаття, про музичні інструменти і музичну комунікацію в пастушій традиції краю, про типи закарпатських народних інструментальних ансамблів, про роль народного музичного інструментарію у місцевих традиційних обрядах русинів-українців, угорців, румунів, що, маючи спільну багатовікову історію, продовжують плекати тисячолітнє дерево пізнання світу.

Особливо цікавими є сторінки про неповторну експозицію музичних інструментів у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького (Ужгород), кількість яких поступається в Європі хіба музейним фондам Музею популярних грецьких музичних інструментів (Афіни), всесвітньо відомого Музею Грассі (Лейпциг), Музею народної архітектури та побуту України (Ктїв).

 

 

 

Художня література

 

«Бу-Ба-Бу» (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак) :  Вибрані твори : Поезія, проза, есеїстика / Авторський проект ; упоряд., бібліограф. Відомості та прим. Василя Ґабора. – Львів : ЛА «Піраміда», 2008. – 392 с. – (Серія «Українські Літературні Групи»).

Літературне угруповання «Бу-Ба-БУ» (бурлеск-балаган-буфонада) заснували 1985 р. Юрій Андрухович, Віктор Неборак та Олександр Ірванець. Перший публічний вечір «Бу-Ба-Бу» відбувся наприкінці 1987 р. у Києві. Перша спільна книга бубабістів побачила світ 1995 р.  До «Бу-Ба-Бу» загалом і до кожного з учасників угруповання зокрема спостерігається цілий спектр ставлень – від алергійного до відверто улесливого. Упорядники мають надію, що ця книга не залишить нікого байдужим.

У «Вибрані твори» «Бу-Ба-Бу» увійшли кращі зразки поезії, прози та есеїстики Юрія Андруховича, Олександра Ірванця та Віктора Неборака з детальними бібліографічними відомостями про кожного з авторів.

Твори надруковано за авторським правописом.

 

 

 

 

Довідкова література

 

 

 

 Довідник з історії України (А – Я) : Посібн. для серед. загальноосв. навч. закл. / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – [2-ге вид., доопр. і доповн.]. – К. : Генеза, 2001. – 1136 с.

Друге видання довідника зі історії України включає в одній книзі три томи першого видання довідника. Крім того, додано кілька сот нових статей. Автори пояснюють основні історичні терміни і поняття, подають короткі довідки про найважливіші події української історії, біографії українських та зарубіжних державних, політичних, громадських, культурних і військових діячів, літераторів, учених і митців, життя і діяльність яких були по’вязані з Україною.

Розрахований на учнів, студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією України.

 


Книги травня 2017 року

 Навчальна література

 

 

 

 

Медриш І.Д. Світова музична література : підручник / І.Д. Медриш. – [Випуск 1]. –Чернівці : Місто, 2016. – 280 с.

У підручнику подано систематизований інформативний та музичний матеріал відповідно до програми із дисципліни «Світова музична література» для музичних училищ та музичних відділень училищ мистецтв, вперше українською мовою. В основі побудови підручника лежить монографічний принцип: стисло подані характеристики творчості композиторів, їх біографічні дані та аналіз основних творів кожного композитора відповідно до програми курсу. У процесі викладу матеріалу надаються необхідні пояснення щодо музичних термінів, жанрів, форм, явищ мистецтва тощо.

Музичні приклади до творів, що аналізуються, винесено в окрему «Хрестоматію музичних прикладів», яка є додатком до першого випуску підручника.

Призначений для студентів перших курсів теоретичного та виконавських відділів.

 

 

 

Нотна література

 

Медриш І.Д. Хрестоматія музичних прикладів до підручника. Світова музична література. – Випуск 1 / І.Д. Медриш. – Чернівці : Місто, 2017. – 124 с.

Подана «Хрестоматія музичних прикладів» є додатком до підручника «Світова музична література» й укладена для забезпечення студентів ілюстративним матеріалом при вивченні музичних твоірв, які розглядаються в підручнику.

Розташування музичних прикладів у «Хрестоматії» відповідає нумерації розділів підручника. У підручнику кожен із прикладів позначений у дужках римськими цифрами, що вказують на номер розділу підручника (і, відповідно – тему) та арабськими цифрами, що вказують на порядковий номер прикладу в означеному розділі «Хрестоматії».

Посилання на музичні приклади є не в кожному розділі підручника, тому в «Хрестоматії» музичні приклади викладені за наведеною в ній схемою.

Призначений для студентів перших курсів теоретичного та виконавських відділів.

 

 

 

 

Науково-публіцистична література

 

 

 

 Сергій Параджанов і Україна : Збірник статей і документів / Упорядник і редактор Л.І. Брюховецька. – Видання 2-е. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 288 с.

Сергій Параджанов залишив яскравий слід у світовому кіно. Із 1952 по 1973 рік він із невеликими перервами жив і працював на Київській кіностудії імені О. Довженка, де був лідером незалежного мистецтва, що сформувалося в часи «відлиги».

У збірнику «Сергій Параджанов і Україна» розглянуто широкий комплекс питань, як творчого, так і соціально-політичного характеру. У наукових дослідженнях автори розглядають своєрідність творчого стилю постановника «Тіней забутих предків», «Саят-Нови» та нездійсненого фільму «Київські фрески», тогочасний мистецький контекст, роль образотворчого мистецтва в його режисурі. Ті, кого цікавить доля Параджанова та причини його арешту, зможуть познайомитись із розсекреченими архівами КДБ, а також сторінками «Щоденника» Святослава Іванова, Голови тогочасного Держкіно України. Цікавими є спогади Марти Дзюби, Івана Дзюби, композитора Мирослава Скорика та інших людей, які спілкувалися з режисером. Завершують книгу думки Параджанова, висловлені в Києві після прем’єри  фільму «Ашик-Керіб».

 


Книги квітня 2017 року

Навчальна література

Професійна музична культура Закарпаття : етапи становлення : Збірка статей, есе про музичну культуру Закарпаття / Ред. колегія: Л.М. Мокану, Т.І. Росул, С.Н. Стегней, В.Ф. Теличко. – Вип. 3. – Ужгород : Карпати, 2016. – 520 с., іл.

Третій випуск збірки «Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення» є продовженням публікації матеріалів (спогадів, наукових статей, есе) про найпомітніших учасників музичного процесу, їхні твори і найважливіші музичні події сучасності в Закарпатті та за його межами.

Абсолютна більшість матеріалів йдуть до широкого читача вперше. Упорядники видання сподіваються, що ці публікації допоможуть краще і точніше, в максимально можливій повноті збагнути й оцінити непростий процес становлення, розвитку, досягнень та перспектив закарпатської професійної музичної культури і її ключових етапів.

Видання приурочене до 70-річчя заснування ужгородського державного музичного училища імені Д.Є. Задора та 20-річчя діяльності Закарпатської організації Національної спілки композиторів України.

 

 Художня література

 

Тарас Шевченко. Більша книжка. – К. : КЛІО, 2013. – 720 с.

Унікальна рукописна збірка поезій Т.Г. Шевченка, що увійшла в історію літератури під назвою «Більша книжка», компонувалася автором після звільнення його із заслання вперіод від 21 лютого 1858 р. до 5 грудня 1860 р. Після ретельного відбору і авторського редагування «невільничої» поезії, записної на засланні до «Малої книжки», більше відомої як «захалявна», із неї було вибрано відібрано лише 79 творів за 1846-1857 рр. Завершальним серед них є поема «Москалева криниця», закінчена 16 травня 1857 р. в Новопетровському укріпленні. Наступний розділ цього рідкісного манускрипту розпочинається поемою «Неофіти»  (8 грудня 1857 р.), написаної уже на волі затриманим у Нижньому Новгороді поетом, який перебував там майже півроку під наглядом поліції. Останньому запису у «Більшій книжці» (дата «1861», за якою – лише чисті поля сторінок цього фатального року) передує вірш «Зійшлись, побрались, поєднались…», датований 5 грудня 1860 р.

Майже всі твори записані до «Більшої книжки» самим Шевченком, але деякі вірші й поеми скопійовані з чернеток переписувачами – друзями поета. Усі ці списки були прочитані і при потребі виправлені автором.

Рукописна збірка «Більша книжка» –автентичне джерело текстів понад сотні творів, які канонізовані академічним шевченкознавством як основні з-поміж наявних редакцій і варіантів і є найавторитетнішими для дослідників і видавців спадщини великого Кобзаря.

  


Нотна література

 

 

 

 Станкович Є. Камерно-інструментальні твори / Євген Станкович. – К. : Музична Україна, 2013. – 304 с.

Збірка презентує камерні твори видатного українського композитора сучасності Євгена Станковича для скрипки, віолончелі та фортепіано у різних поєднаннях. Окрім кількох опусів – триптиха «На Верховині» і Сонати-піколо для скрипки й фортепіано, що немов акумулювали риси яскравого, індивідуально неповторного авторського стилю композитора ще і 1970-і роки, входили в концертний репертуар провідних скрипалів України, Росії й інших країн світу і вже видавалися за радянських часів, інші камерні твори у цьому нотному виданні публікуються вперше. Унікальність цієї збірки полягає ще й в тому, що виконавці й слухачі вперше зможуть познайомитися з ранніми композиціями Станковича – Сонатиною для фортепіано, двома сонатами для віолончелі й фортепіано № 2, 3 і Двома п’єсами для скрипки й віолончелі, у яких іще тільки окреслювався самобутній стиль митця.

Поряд із концертними, віртуозними композиціями, до збірника включено твори глибокого концептуального змісту, зокрема, тріо «Музика Рудого лісу». Представлена «мозаїка» різних за жанром і стилем зразків творчості митця різних часових періодів надає можливість простежити еволюцію його художнього мислення практично від джерел – перших авторських проб пера кінця 1960-х – початку 1970-х років до висококласних сучасних творів, датованих 2000-ми роками. Пропоноване видання презентує лише певну частку багатоаспектного камерного доробку Євгена Станковича й розкриває камерний жанр у його творчості як знакову й ключову сферу, таку ж важливу, як і його оперне, балетне, симфонічне та хорове мистецтво.

 

 


Книги березня 2017 року

Пізнавальна література

 

Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В.Ф. Давидюк. – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 324 с.

Усе відчайдушнішим стає інтерес українського народу до своєї історії, давньої культури, способу мислення наших далеких предків. Такий інтерес цілком зрозумілий і виходить далеко за межі національні і державні. Людство, досягнувши певного рівня розвитку, як і всяка окрема людина, що ввійшла у зрілий вік, звертається поглядом до власних витоків, коренів. І не випадково сьогодні, в епоху розбудови національної держави, украй важливо відновити історичну пам’ять повернути українців до тих святих начал, що є наріжним каменем національної свідомості.

Велетенське значення у відновленні історичної пам’яті належить українській етнографії та етнології як основи первісної культури, як науки, що правдиво висвітлює й допомагає нам зрозуміти нашу Історію та показує світові нашу стародавню культуру.

Пропоноване видання порушує проблему походження в українському фольклорі образів та сюжетів первісної міфології. Для з’ясування цього нелегкого завдання залучаються фольклористичні, археологічні матеріали.

 

 

 

Художня література

Японська класична поезія / Передмова та переклад з яп. І.П. Бондаренка; худож.-оформлювачі Б.П. Бублик, В.А. Мурликін. – Харків : Фоліо, 2008. – 415 с. – (Б-ка світ. літ.).

Японія – єдина країна у світі, в історії якої існувало міністерство поезії. Японія – країна, де при імператорському дворі протягом кількох століть були популярними поетичні конкурси, переможці яких нагороджувалися високими державними чинами, достроковим просуванням по службі тощо. Саме в Японії у VIII – XII століттях конкурсний іспит для претендентів на будь-яку державну посаду обов’язково передбачав написання кандидатом власного вірша на запропоновану тему. Японія – це країна, у якій неможливо зустріти мешканця, що за своє життя не спробував би скласти власного вірша чи не знав би напам’ять кілька хайку або танка з відомих поетичних антологій. Саме тому проста по формі і загадкова за змістом японська поезія має шанувальників у всьому світі.

Сьогодні завдяки наполегливій праці професора Івана Бондаренка, відомого знавця японської поезії, її світ відкрився і для українського читача. У видання увійшли танка і ренга з відомих японських історичних хронік і поетичних аналогій, а також хайку найвідоміших японських поетів.

 

 

 

Довідкова література

 

Скрипкові майстри України : Короткий довідник / Уклад. С. Голубокий. – К., 2006. – 44 с.

Мистецтво – та ланка життя, відомості про яку постійно оновлюються і поповнюються. Однак і досі є так звані білі плями. Сергій Голубокий, скрипковий майстер, творить не лише інструменти, а й збирає відомості про митців.

Довідник «Скрипкові майстри України» сприйняли як майстри, так і музиканти. Такого довідника в Україні ще не було.

До збірника увійшли короткі довідки про скрипкових майстрів та інших музичних умільців України від XVIII століття і до наших днів. Сам Сергій Голубокий каже, що Україна має понад 500 майстрів, а тому свій збірник вважає недосконалим: його книзі можна знайти довідки лише про 182 із них.

Для студентів музичних шкіл, училищ, вищих навчальних закладів фахової підготовки.

 

 

 

Книги лютого 2017 року

Пізнавальна література

 

 

 

Кияновська Л.О. Українська музична культура: [Навч. посібник] / Л.О. Кияновська. - Львів : Тріада плюс, 2008. - 344 с. : фото.

Посібник уміщує матеріал, який природно включається у весь комплекс гуманітарних дисциплін. Особливу увагу приділено взаємозв'язкам музичної культури з вітчизняною літературою.

Обґрунтовано історичні етапи розвитку, особливості національної ментальності в становленні професійної композиторської школи, що дозволить використовувати фактичний та аналітичний матеріал окремих монографічних та загальних тем використовувати в курсах «Українська література», «Народознавство», «Історія».

Призначено для студентів музичних училищ, гуманітарних факультетів університетів та інститутів, усіх, хто цікавиться музичною культурою нашого народу.

 

 

 

Художня література

 Юрій Липа. Твори : В 10 т. - Т.1 : Поезія / Юрій Липа. - Львів : Каменяр, 2005. - 543 с. : портр.

Сьогодні назріла глибока потреба в ознайомленні з творчістю Юрія Липи. Пропоноване видання з 10-ти томів охоплює поетичні, драматичні, прозові, літературно-критичні та публіцистичні твори, переклади Юрія Липи, а також його історіософські та медичні дослідження. Останній том видання міститиме бібліографічний матеріал, пов'язаний з життям і діяльністю цієї непересічної особистості, а також спогади сучасників про цього великого українця.

Видання розраховане на широке коло читачів. В основу подачі текстів кладуться, як правило, останні редакції прижиттєвих публікацій. При підготовці першого тому зібрання творів видавництво спиралось і на видання «Липа Ю. Поезія», видрукуване в Торонто в 1967.

Принцип розміщення матеріалу у виданні — жанрово-хронологічний, перший том уміщує поетичні твори та переклади автора.

Тексти подаються за сучасним правописом із збереженням усіх морфологічних та лексичних особливостей мови автора.

 

 

 

 

Довідкова література

 

 


Довідник з культури мови : [Посібник] / С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, Н.М. Сологуб та ін. ; За ред С.Я. Єрмоленко. - К. : Вища школа, 2005. - 399 с.

У довіднику висвітлено сучасний зміст поняття «культура мови», наголошено на значенні культури мови для утвердження літературного стандарту національної мови. Наведено конкретні випадки слововживання, труднощів граматики та правопису, правильного вживання великої та малої літер, написання імен і прізвищ, пунктуації в ділових паперах, запропоновано зразки офіційних вітань та російсько-український словник книжних і розмовних висловів, перелік слів, у наголошуванні яких найчастіше трапляються помилки.

Для студентів, викладачів. Буде корисним для широкого кола читачів, які бажають удосконалити своє спілкування літературною мовою.

 

 

Книги січня 2017 року

Пізнавальна література

 

 

 

 

Степанова О.Є. В музеях світу / О.Є. Степанова. – К. : Артанія Нова, 2004. – 72 с. ; іл. – (Мандруємо світом образів).

Ця книга – подорож у світ художніх образів. На вас чекають найкращі музеї світу, їхня історія, багатющі скарби. Ми звертаємо вашу увагу на ті музеї, де живуть вишукані зразки образотворчого мистецтва: живопис і графіка, скульптура й архітектура. Ми розповімо про те, що здалося нам найбільш важливим і цікавим, що сподобалося й запам’яталося.

Ця книга може стати вашим провідником у чарівний світ мистецтва, і у вас виникне бажання пізнавати його далі й далі. Адже цей світ, світ образотворчого мистецтва – невичерпний, й цікавого вистачить на все життя.

 

 

 

Художня література

 

Українська мала проза ХХ століття : Антологія / Упоряд. В. Агеєва. – К. : Факт, 2007. – 1512 с.

У цій книзі представлено найкращі твори українських новелістів ХХ століття, зокрема Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Михайла Яцкова, Василя Стефаника, Миколи Хвильового, Віктора Домонтовича, Ігоря Костецького, Григора Тютюнника, Тараса Прохаська, Оксани Забужко.

Наша мала проза розкрила психологію перечулених, мімозно вразливих нових жінок епохи декадансу – і неймовірно трагічний досвід галицьких переселенців у новий світ, високий ідеалізм митців-модерністів, котрі поставили творчість вище за всі цінності, – і розчарування безґрунтовний революційних романтиків, які захотіли взяти на себе місію вдосконалення Божого творіння. У другій половині століття кращі українські майстри зосереджувалися на героях-маргіналах, що не могли співіснувати з радянською дійсністю. Покоління 1991 року скрупульозно аналізувало стан людини, котра переживає крах узвичаєних цінностей і мусить адаптуватися до цілком нового часопростору. Маємо цілу низку блискучих імен, різні стильові моделі, різні індивідуальні манери письма, пов’язаних як з модерністськими, так і з визивно авангардними орієнтаціями й традиціями.

 

 

 

 

Довідкова література

 

 

 

Музыкальный словарь Гроува / Ред. : Е.Д. Богданова, М.А. Осипов; пер. с англ. – М. : Практика, 2001. – 1095 с., илл.

Словник створений на основі британської музичної енциклопедії Гроува. Вперше енциклопедія побачила світ ще у 80-і роки ХІХ століття, і з того часу вона неодноразово передруковувалася. Подане видання – перше російською мовою.

Словник приділяє увагу культурам усіх країн. У ньому можна знайти відомості про композиторів, виконавців, меценатів, ното видавців, теоретиків музики (усього близько 8000 біографічних статей), про музикальні жанри, форми і стилі, про музичні інструменти, про основні поняття музичної теорії та окремі твори.

Видання розраховане на широке коло читачів – від любителів музики та учнів музичних шкіл до студентів консерваторій та професійних музикантів.

 

 

 


Книги грудня 2016 року

 Публіцистична література

 

 

 

 Габорець Василь. Талант.  Документальна повість про  високі особистості Срібної  Землі : [науково-популярне    видання] / Василь Габорець.  – Ужгород : Ліра, 2003. –  142 с. ; іл. Під час тривалої вісімнадцятирічної праці на посту начальника обласного управління культури автору пощастило ближче познайомитися, а то й співпрацювати з талановитими особистостями, як І. Чендей, П. Скунць, П. Угляренко, В. Ладижець, І. Долгош, С. Панько, М. Бабидорич, А. Коцка, Ф. Манайло, Г. Глюк, Е. Контратович, А. Кашшай, З. Шолтес, В. Микита, Г. Ігнатович, Я. Геляс, М. Харченко, Л. Пірогова, А. Філіппов, Д. Задор, С. Мартон, М. Кречко, К. Балог, М. Попенко, П. Матій, М. Зубанич, О. Сокач, М. Машкін і багатьма іншими. Вдихаючи життєдайні аромати ось такого розкішного букету творців, не можеш і сам не творити або бодай не спробувати прилучитися до вічності духовних надбань. Дві книжки публіцистичних і культурологічних статей ("Талант" – 2003, "Скарби духовності" – 2006) присвячені видатним особистостям Срібної Землі – письменникам, художникам, композиторам, диригентам, режисерам, артистам, культурно-освітнім працівникам.

 

Художня література

Багряний Іван. Вибрані твори / Іван Багряний; Вступ. ст., упорядкув. і прим. Г.М. Жуковської. – К. : Книга, 2007. – 368 с. – (Твори укр. емігрантів).

Творчість Івана Багряного – одного з найталановитіших письменників української діаспори, лауреата Державної премії імені Т.Г. Шевченка (посмертно) – видатне явище української літератури, яскраве свідчення великої синівської любові до Батьківщини.

У книзі вміщено роман «Тигролови» (1944), який приніс письменникові світову популярність і визнання, повість про трагічну сторінку визвольної боротьби у вирі Другої світової війни – «Огненне коло» (1953), а також ранні поетичні і прозові твори, які гідно репрезентують багатогранну творчу особистість Івана Багряного.

Книга адресується широкому колу читачів.

 

 

 

Довідкова література

 

 

Деген А. Балет. 120 либретто / А. Деген, И. Ступников. – СПб.: Композитор*Санкт-Петербург, 2008. – 560 с., ил.

Словник балетів подає опис, висвітлює історію створення та хореографічну своєрідність 120 балетів, а також подає фактичну інформацію про них. Часовий діапазон вистав охоплює більше двох століть, починаючи з «Марної перестороги» (1789) Жана Доберваля до балетів Бориса Ейфмана, створених у ХХІ столітті.

Видання містить список використаної літератури та покажчик назв петербурзьких театрів та музичних колективів, які неоднократно змінювали власне «ім’я» протягом ХХ – ХХІ століть. Видання розраховане як на професіоналів-практиків та балетознавців, так і широкого кола читачів.

 

 

 Книги листопада 2016 року

 Навчальна література

 

 

 

 

Карнеги Дейл. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей : [научно-популярное издание] / Дейл Карнеги. – К. : Глобус, 1995. – 224 с.

Чи може книга, яка вийшла більше 70-ти років тому, вплинути на ваше життя і змінити його на краще? Так, якщо мова йде про твір Дейла Карнегі! Ця книга не втратила свою актуальність у наш час і абсолютно точно не втратить її в майбутньому. Адже поради, подані в ній, не тільки корисні, а й ніде більше не описані, незважаючи на те, що спілкування з іншими людьми є основою всього нашого життя. Ключовий момент унікальної методики – безконфліктність і взаєморозуміння. Книга складається з чотирьох частин, і кожна з них містить поради про те, як розташовувати до себе людей, завойовувати їх довіру, схиляти до своєї точки зору, а також вести успішне подружнє життя. Твір містить величезну кількість корисної інформації в максимально стислому вигляді. І навіть якщо ви вважаєте себе гуру спілкування, то, прочитавши цю книгу, однозначно почерпнете для себе щось нове.

 

 

Художня література

 

Антонич Богдан-Ігор. Велика гармонія : (Модерністична поезія ХХ ст.) : Для ст. шк. віку / Упоряд., передм., прим. Д.В. Павличка. – К. : Веселка, 2003. – 350 с., іл..

До цієї книжки увійшли майже всі відомі на сьогодні твори видатного митця Богдана-Ігора Антонича (1909 – 1937). Пошук нових для української поезії тем і нової форми, неперевершені ліричні мініатюри, релігійні вірші та безпосередні відгуки на політичні події тридцятих років знайде читач у цьому виданні. Коротке життя поета проминуло на тлі буремної епохи. Одночасно з ним, майже поруч юні поети Є. Маланюк, Юрій Липа, О. Стефанович, Ю. Косач, Н. Левицька-Холдна об’єднались в групу «Танк», виступили зі своїми першими поезіями О. Теліга, Олег Ольжич та інші поети Празької школи. Вони прагли незалежності України, слово стало їхньою зброєю. Але Богдан-Ігор Антонич сповідував вищу естетику мистецтва, жив у його кришталевому палаці, у вежі зі слонової кістки. Зрештою, він розчинився, як і жив, у мистецтві, залишивши у ньому один із найпомітніших відбитків.

 

 

 

Довідкова література

 

 

Басурманов А.П. Справочник баяниста / А.П. Басурманов ; под общ. ред. Проф. Н.Я. Чайкина. – [изд. 2-е, изм. и доп.]. – М. : Сов. Композитор, 1986. – 424 с., ил.

Книга містить біографічні відомості видатних діячів баянного мистецтва, бібліографічні матеріали, відомості про міжнародні та всесоюзні конкурси, а також дискографії. У ній систематизована інформація про баянне мистецтво в різних аспектах. Довідник складається з чотирьох розділів: «Діячі баянного мистецтва», «Всесоюзні та міжнародні конкурси», «Бібліографія», «Дискографія», а також іменного покажчика. У другому виданні виправлені певні неточності та похибки друку, до всіх розділів внесені доповнення, а також зроблені скорочення бібліографічних довідок.

 

 

Книги червня 2016 року

 Навчальна література

 

 

 

 

Антонюк В.Г. Вокальна педагогіка (сольний спів) : [підручник] / В.Г. Антонюк. – [2-ге вид.]. – К. : LAT&K, 2012. – 192 с.

Друге видання підручника «Вокальна педагогіка (сольний спів)» містить науково-дослідні матеріали та оновлений навчально-методичний комплекс фахових дисциплін, необхідний для проведення індивідуальних та групових занять, здійснення виконавської та педагогічної практики вокалістів. У додатках розміщено списки вокально-педагогічного репертуару, малюнки та ілюстрації.

Для професійних музичних шкіл, викладачів і студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв, дослідників традицій сольного співу.

 

 

 

Художня література

 

«Золота доба» зарубіжної драми XVI – XVII ст. / Упор. Н.О. Висоцька. – К. : Владослов, 2005. – 432 с. – (Шкільна бібліотека).

Твори, вміщені в книзі, - Вільяма Шекспіра, Лопе де Вега, Жана-Батіста Мольєра – вершинні здобутки світової драматургії. Три видатні драматурги належать не лише різним національним культурам, а й різним етапам усередині самого періоду Відродження. Але всіх трьох об’єднує спільна модель новітньої європейської драми: всі вони  втілюють у своїх п’єсах два потужні художні струмені ренесансного театру. Перший – здобутки народного театру, які не втратили життєздатності за століття панування церкви і здійснюють принципи карнавальної сміхової культури. Другий – так звана вчена драматургія, що йде від традицій давньоримської драми, які набули нового змісту в умовах гуманістичної культури. Саме глибоко індивідуальне, творче поєднання цих двох імпульсів дало світові шедеври Лопе де Вега, Шекспіра та Мольєра – а ще неймовірний, пристрасний інтерес кожного з цих драматургів до людини, її думок і почуттів, людини у її високості та ницості, у щасті та горі. Цей інтерес і любов, що відбилися у кожному рядку їх п’єс, не може не передатися читачам.

 

 

 

Довідкова література

 

 

Манець І.Г. Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології / І.Г. Манець, В.С. Білецький, Ю.П. Ященко ; Упор. І.Г. Манець ; За ред. докт. техн. Наук, професора Б.А. Грядущого. – Донецьк : Донбас, 2004. – 576 с.

Словник, укладений за новітніми вітчизняними та закордонними джерелами, містить понад 70 000 найбільш уживаних сучасних термінів і терміносполучень та їх переклад українською мовою. Охоплює з максимальною повнотою термінологію природної та техногенної безпеки, запобігання й ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій, екології підземного технологічного простору. Вагоме місце відведене термінам у галузі екосистем, екологічної гігієни, джерелам і видам забруднень, питанням утилізації відходів виробництва й боєприпасів, а також охорони праці у різних галузях господарства. Подано терміни із суміжних дисциплін – біології, гірництва, хімії, медицини, газо- і нафтовидобутку та ін., методології оцінки ризику аварій.

Словник розрахований на широке коло інженерно-технічних працівників, наукових співробітників, перекладачів, а також студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів.