Меню розділу

Доступ до публічної інформації

Форми запиту на публічну інформацію

Надання публічної інформації Ужгородським музичним фаховим коледжем імені Д.Є.Задора здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь якими засобами та на будь яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  • ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис та дату.

Для оформлення інформаційного запиту
усно: тел. (0312) 63-19-50
Пн. - Пт. з 09:00 до 18:00

письмово: 88000 м. Ужгород, вул. Волошина, 13, Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є.Задора

електронною поштою: muz.zador@i.ua

 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
- від фізичної особи;

Форма запиту на інформацію від фізичної особи в письмовому вигляді

 

Ужгородський музичний фаховий коледж
імені Д.Є.Задора 
88000 м. Ужгород
вул. Волошина, 13
_________________________
_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові 
запитувача інформації)

Запит на інформацію
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації, що запитується)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити): на поштову адресу 
_____________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _____________________________________________________________________________
телефаксом _____________________________________________________________________________
за телефоном__________________________________________________________________

“____”_____________ 20___ року

______________________ (підпис )

 

- від юридичної особи;

Форма запиту на інформацію від юридичної особи в письмовому вигляді

Ужгородський музичний фаховий коледж
імені Д.Є.Задора 
88000 м. Ужгород
вул. Волошина, 13
_________________________
_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові 
представника організації, поштова адреса,контактний телефон)

Запит на інформацію
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації, що запитується)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу _____________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _____________________________________________________________________________
телефаксом _____________________________________________________________________________
за телефоном__________________________________________________________________

“____”_____________ 20___ року

______________________ 
(підпис )

 

- від об’єднань громадян;

Форма запиту на інформацію від об’єднань громадян в письмовому вигляді

Ужгородський музичний фаховий коледж
імені Д.Є.Задора 
88000 м. Ужгород
вул. Волошина, 13
_________________________
_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові 
представника організації, поштова адреса,контактний телефон)

Запит на інформацію Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації, що запитується)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу 
_____________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) на електронну адресу
_____________________________________________________________________________
телефаксом 
_____________________________________________________________________________
за телефоном__________________________________________________________________
“____”_____________ 20___ року

______________________ 
(підпис )

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності.

Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Закон України «Про інформацію» 
Категорія: Нормативно-правова база