Меню розділу

Перелік публікацій викладачів

ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ «ТЕОРІЯ МУЗИКИ»

Короленко Олена, Теличко Віктор. Значення творчої діяльності народної чоловічої капели «Боян» Ужгородського національного університету в розвитку регіональної культури Закарпаття // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: Збірник матеріалів IIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 22–23 квітня 2020 р. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2020. - С.-191-196.

Росул Т. Діяльність товариства «MOZAIK» у 20-30-х роках ХХ століття // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: Зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-прак. конф., Мукачево, 19-20 квітня 2018 р. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2018 – С.51-53.

Росул Т. Василь Васильович Попович // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2019 рік : рек. бібліогр. посіб. / Департамент культури Закарпат. облдержадмін.; КЗ “Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф.Потушняка” Закарпат. обл. ради ; уклад. : Н. М. Куцова, М. Б. Бадида; вип.ред. І. В. Когутич ; відп. за вип. О. А Канюка. – Ужгород : TIMPANI, 2018 –С.119-124.

Росул Т. Шандор (Фердінанд) Плотені // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2019 рік : рек. бібліогр. посіб. / Департамент культури Закарпат. облдержадмін. ; КЗ “Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф.Потушняка” Закарпат. обл. ради ; уклад. : Н. М. Куцова, М. Б. Бадида; вип.ред. І. В. Когутич ; відп. за вип. О. А Канюка. – Ужгород : TIMPANI, 2018 – С.172-174.

Росул Т. Феномен Закарпатської обласної організації Національної спілки композиторів України в музичному житті регіону // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: науковий збірник РДГУ. Вип. 28 – Рівне: РДГУ, 2018 – С.285-290.

Росул Т. Фестиваль у системі культурної комунікації (на прикладі Закарпаття) // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2019 р., Мукачево / Ред.кол. : Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2019 –C.638-640.

Росул Т. Формування професійної компетентності студентів музичного коледжу на засадах контекстної технології // гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2019 р., м.Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019 –С.387-388.

Росул Т. Феномен Закарпатської обласної організації Національної спілки композиторів України в музичному житті регіону // У діалозі з музикою: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 30 квітня – 01 травня 2020 р. – Ужгород : Вид-во «Карпати», 2020 – С.83-85.

Росул Т.І. Потенціал мистецтва у розвитку індустрії гостинності регіону // Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів: тези доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Мукачево: РВВ МДУ, 2020.- С.31-33.

Мокану Л. Микола Лисенко: історія і сучасність. Збірник наукових праць. До 175-ої річниці від дня народження композитора / Упорядники Р.Скорульська, О.Гураль, ред. – І.Чиркова. – Київ, 2018. – С. 189 – 205.

Мокану Л. Особливості розвитку музичної культури Мараморощини в повоєнний період через призму творчої біографії Михайла Мокану // У  діалозі з музикою: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 30 квітня – 01 травня 2020 р. – Ужгород : Вид-во «Карпати», 2020 – С.76-78.

Madayr-Novak V.«The issue of music dialectology in the first publications of Volodymyr Goshovsky» («Питання музичної діалектології у найперших публікаціях Володимира Гошовського») // in the Vol. 24, 2018 of Klaipeda University prestige scientific journal «RES HUMANITARIAE». – Р.336–349; http://journals.ku.lt/index.php/RH/issue/archive

Мадяр-Новак В. «Періодизація польових досліджень Володимира Гошовського на Закарпатті» – опублікована у науковому часописі «Українська музика». – Число 3 (29), 2018 – С.84–93. (м. Львів).

Мадяр-Новак В. «Музика і спів у присілку Вишоватім – раритетна стаття Михайла Рощахівського про музичний фольклор Закарпаття» – опублікована у збірнику наукових праць «Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика» (Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку – Посвіт, 2019 – С.85–92.

Мадяр-Новак В. Перший рукописний збірник М. Рощахівського: до питання історії створення // У діалозі з музикою: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 30 квітня – 01 травня 2020 р. – Ужгород : Вид-во «Карпати», 2020 – С.74-76.

Пруднікова О. Формування метроритмічного відчуття на уроках сольфеджіо // У діалозі з музикою: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 30 квітня – 01 травня 2020 р. – Ужгород : Вид-во «Карпати», 2020 – С.159-162.

Стинич Н. До питання усного передання традицій церковного співу на Закарпатті // У діалозі з музикою: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 30 квітня – 01 травня 2020 р. – Ужгород : Вид-во «Карпати», 2020 – С.87-90.

Теличко В. Музично-педагогічні принципи Дезидерія Задора та Іштвана Мартона // У діалозі з музикою: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 30 квітня – 01 травня 2020 р. – Ужгород : Вид-во «Карпати», 2020 – С.169-171.

І. Монографії, збірники, каталоги, посібники та навчальні програми

 • Росул Т.І. Музичне життя Закарпаття у 20-30-х роках ХХ століття. – Ужгород: ПоліПрінт, 2002. – 208 с.
 • Рак Я. П. Творчий портрет Дезидерія Задора. – Ужгород: Закарпаття. – 1997. – 56 с.
 • Піцур Н.Т. Іштван Мартон: творчий портрет. – Ужгород, 1998. – 64 с.
 • Пасічник Т., Рак Я. Музичне Берегово (1945-2000). – Ужгород, 2002. – 56с.
 • Теличко В.Ф. Музичний всесвіт Євгена Станковича. – Ужгород, 2007. – 26 с.
 • Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2005. – Вип.1. – 420 с.; 2010.– Вип. 2. – 504 с.
 • Мадяр-Новак В.В. Каталог районування опублікованих нотних записів українських (руських, русинських) народних пісень сучасної території Закарпатської області – Ужгород, 1999. – 48 с.
 • Тетерюк Ю.С. Педагогічні принципи професора Олега Криштальського. – Ужгород: Ліра, 2007. – 92 с.
 • Пал М.В. Нове обличчя сучасного концертмейстера: навчально-методичний посібник. – Ужгород: Ґражда, 2008. – 26 с.
 • Учитель зі світлим ім’ям НАДІЯ /редактор-упорядник, автор наукової частини, коментарів і приміток Мадяр-Новак В.В./ . – Ужгород: Ґражда, 2009. – 260 с. + 48 с. іл.
 • Попова І.В. Нариси з світової музики: Навчальний посібник. – Ужгород: Ліра, 2000-2009. – 8 випусків: Вип. 2-А. – 61с.; Вип.2-Б. – 61 с.; Вип. 3-А. – 64 с.; Вип.3-Б. – 73 с.; Вип.4-А. – 102 с.; Вип. 4-Б. – 122 с.
 • Мадяр-Новак В.В. Збірник закарпатських народних пісень для шкіл: Навчальний посібник. – Ужгород: Закарпаття, 2007. – Ч.1. – 228с.; Ч.2 – 208 с.
 • Тетерюк Ю.С. Особливості інтерпретації фортепіанних творів Анатолія Кос-Анатольського: Методичний посібник. – Ужгород: 2011. – 85 с.
 • Мадяр-Новак В.В. Регіональний музичний фольклор: Додаток до державної програми з музики. – Ужгород, 1999. – 29 с.
 • Мадяр-Новак В.В. Народна музична література: Програма для шкіл естетичного виховання Закарпатської області. – Ужгород, 1998. – 28 с.
 • Бунда С.П. Програма з методики навчання гри на струнно-смичкових інструментах (для музичних училищ). – Київ, 2009. – 21с.

ІІ. Видання композиторських творів, упорядкування нотних збірників та інструментальні обробки

 • Гайдук В.М. Мої скарби: вокально-хорові твори – Ужгород: Карпати, 2006. – 420 с.
 • Шип Ю.В. Заспіваймо з Гайдуком: хорові та сольні пісні з музикою В.М.Гайдука. – Ужгород, 1998. – 132 с.
 • Матій П.П. Храм душі: збірка духовних та світських пісень на вірші закарпатських поетів. – Ужгород: Закарпаття. – 2000. – 128 с.
 • Матій П.П., Габорець В.С. Криниця щастя: Пісні. – Ужгород: Карпати, 2007. – 172 с.
 • Верховино, світку ти наш: пісні Карпат з репертуару народного артиста України Петра Матія /упорядник П.Матій/. – Ужгород: Закарпаття, 2003. – 94 с.
 • Мартон І.Ф. Музичні твори /передмова та упорядкування В.Ф.Теличко/. – Ужгород, 2001. – 92 с.
 • Щербаков І. Дитячий альбом /передмова та упорядкування В.Ф.Теличка/. – Ужгород, 2006.
 • Машкін М. Пісні /упорядкування, передмова та редагування В.Ф.Теличка/. – Берегово, 1996. Олексин В.Д. За горою високою: з архіву П.Милославського: Збірник закарпатських народних пісень. – Ужгород, 2006. – 184 с.
 • Пішов Іван в полонину косити – інструментальна обробка В.В. Стегнея // Мелодії щирих сердець: Музичні твори. – Ужгород, 2006. – С.64-67.

ІІІ. Наукові та публіцистичні статті
А. Ваківські публікації

Статті Т.І.Росул (12)

 • Розвиток музичної освіти на Закарпатті у 20-30-ті рр. ХХ століття //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту ім. В.Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – №1 (8). – Тернопіль, 2002. – С. 55-59.
 • Іван Бокшай і музична культура Закарпаття кінця ХІХ- першої половини ХХ століття // Вісник Прикарпатського. ун-ту. Серія: Мистецтвознавство. Вип. ІV. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 19-26.
 • Становлення професійного музичного мистецтва Закарпаття, як етнорегіональної ланки культури України // Матеріли ІV-го міжнародного конгресу україністів (серп. 1998). – Одеса, 1999. – Книга 2. – С. 414-424.
 • Вплив художньо-естетичних принципів М.Лисенка на розвиток музичної культури Закарпаття // Микола Лисенко та українська композиторська школа: Збірник наукових праць /Упорядкування і авторська передмова О.В.Шевчук/. – К., 2004. – С. 108-113.
 • Музичне життя Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. в контексті розвитку української музичної культури //Київське музикознавство: Збірник статей. – Вип. 10. – К., 2003. – С.195-203.
 • Концертне життя Закарпаття 20-30-х років ХХ ст. //Вісник Прикарпатського ун-ту. Серія: Мистецтвознавство. Вип. V. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С.35-44.
 • Музична мова як фактор виховання національної свідомості школярів //Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: педагогіка. Соціальна робота. Вип. 12,13. – Ужгород, 2008. – С.58-59.
 • Значення музичної фольклористики у становленні ідеї національної самосвідомості українців Закарпаття другої половини ХІХ- першої половини ХХ ст.// Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2008. – №9 (44). – С.96-99.
 • Полікультурне середовище як чинник формування музичної культури Закарпаття //Science and Education – Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. Серія: Педагогіка і психологія. – 2008. – №7. – С.165-168.
 • Активізація пізнавальної діяльності школярів у процесі сприйняття музики //Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Педагогіка. Соціальна робота. – Вип.15. – Ужгород, 2008 р. – С.138-140.
 • Педагогічна інтерпретація музичного образу в процесі підготовки майбутніх вчителів музики //Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Педагогіка. Соціальна робота. – Вип. 16-17. – Ужгород, 2009. – С.165-167.
 • Невербальні засоби педагогічного спілкування в процесі підготовки майбутніх вчителів музики //Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Педагогіка. Соціальна робота. – Вип. 18-19. – Ужгород, 2010. – С.214-217.

Статті В.В.Мадяр-Новак (5)

 • Музичний фольклор – загальнонаціональна культурна цінність та важливий фактор національного виховання дітей // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць Академії педагогічних наук України. – Київ, 1999. – Книга 2. – С.240-246.
 • Михайло Рощахівський у витоків формування музичної фольклористики Закарпаття // Київське музикознавство. – Київ, 2003.– Вип.10. – С.150-159.
 • Фольклористична діяльність Дезидерія Задора // Київське музикознавство. – Київ, 2004 – Вип.14. – С.128-135.
 • Музично-фольклористична діяльність Петра Михайловича Світлика на Закарпатті //Київське музикознавство. – Київ, 2005.– Вип.17. – С.76-86.
 • Закарпаття в колі наукових інтересів Володимира Гошовського //Пам’яті Володимира Гошовського. – Львів, 2006. – С.120-135.
 • Володимир Гошовський і Закарпаття: Збірник наукових і методичних праць /упорядник Віра Мадяр-Новак/. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2017.  – 156 с.

Статті В.Ф.Теличко (4)

 • Петро Милославський – фундатор вокально-хорового професійного жанру на Закарпатті.// Українське музикознавство. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С.121-139.
 • Закарпатська організація НСКУ – історія та сучасність // Науковий вісник НМАУ. – Київ, 2007. Вип..68. – С.100-110.
 • Семіраміда Хосроєва-Щокіна – засновниця професійної музичної освіти повоєнного Закарпаття // Науковий вісник НМАУ. – Київ, 2008. Вип. 74. – С.121-131.
 • Феномен композиторської прем’єри – до постановки питання // Науковий вісник НМАУ. – Київ, 2009. Вип. 78.

Статті К.В.Оленич (2):

 • Елементи фольклору в творі «STIMMUNG» К. Штокгаузена // Науковий вісник НМАУ. – Київ, 2009.
 • Коломийковість у вівчарських награваннях Міжгірського району Закарпатської області // Проблеми етномузикології. – К., 2009. – Вип.4. – С.279-289.

Статті Ю.С.Тетерюк-Кінч (5)

 • Фундатор Закарпатської композиторської школи - Дезидерій Євгенович Задор (до 100-річчя від дня народження) // Освіта Закарпаття, науково-методичний журнал. - Ужгород, 2012. Вип. 15 - С.90-95.
 • Фундатор Закарпатської композиторської школи - Дезидерій Євгенович Задор (маловідомі факти з життя музиканта) // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. - Київ, 2014. Вип. 16 (21) - С.207-213.
 • Особливості інтерпретації фортепіанних творів Анатолія Кос-Анатольського// Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Збірник статей Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. - Дрогобич, 2014. Вип. 8 - С.141-150.
 • Синтез живопису з музичним мистецтвом: В.Микита та Й.Базел – грані творчої співдружності // Вісник Закарпатської академії мистецтв. – Ужгород, 2018. Вип. 10 – С. 62-64.
 • «Фахова підготовка майбутніх викладачів гри на фортепіано у Словацькій республіці» // науковий вісник Мукачівського державного університету - Мукачево, 2018 р.  Вип. 2 (8) – С. 225-229
 • Тетерюк-Кінч Юлія. Аналіз навчально-практичних підходів до підготовки викладачів фортепіано у Пряшівському університеті. Вісник Запорізького Національного університету. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. № 1 (37) ІІ частина. С. 273 – 277.

  Тетерюк-Кінч Юлія. Історико-педагогічний контекст становлення мистецької освіти у Словацький республіці. Науковий журнал «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» Люблін, 2020. Вип. № 8 (36). С. 18-25

  Тетерюк-Кінч Юлія. Концептуальні підходи до змісту і форм підготовки майбутніх викладачів фортепіано у Словацькій республіці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 68. 2019. С. 213–216.

  Тетерюк-Кінч Юлія. Специфіка процесу підготовки майбутніх викладачів фортепіано у Кошицькій консерваторії. Інноваційна педагогіка: наук. журн. Одеса, 2019. Вип. 19. С. 87–90.

  Тетерюк-Кінч Юлія. Фахова підготовка майбутніх викладачів гри на фортепіано у Словацькій республіці. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія: збірник наукових праць. 2018. Вип. 2 (8). С. 225–229.

Стегней С.  Шлях високого мистецтва/  Світлана Стегней         // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С. 9-14

Попова І.  Музична культура Закарпаття у минулому та сьогоденні /  Інна Попова // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.31-40.

Попова І.  “Ремінісценції” Віктора Теличка / Інна Попова // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.340-352.

Теличко В.  Дезидерій Задор і професійна        композиторська традиція в Закарпатті в другій половині XX століття  / Віктор Теличко // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.42-47.

 Теличко В. Нам його не вистачає  /Віктор Теличко // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.186-189.

Теличко В.  Її репертуар був безмежний  / Віктор Теличко // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. – С. 214-216.

Тетяна Росул. Рецепція Закарпаття у творчості чеських композиторів міжвоєнного періоду (на прикладі кіномузики) / Тетяна Росул.//       Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.378-393.

 Мокану Л.М.  Незабутні зустрічі   / Людмила Мокану // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  104-112.

Мадяр-Новак В. Музикант європейського рівня  / Віра Мадяр-Новак // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. – С.122-155

Мадяр-Новак В. Її пісня лунала в потоці часу і подій .. / Віра Мадяр-Новак //Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.189-210.

Мадяр-Новак В. Могутня сила таланту / Віра Мадяр-Новак // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.255-258.

Мадяр-Новак В. Яскравий представник митців українського відродження. До 125-річчя з дня народження Михайла Рощахівського        (1891 -1952) /  Віра Мадяр-Новак // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.314-318.

Михайло Світлик М.  Про міжпредметні зв’язки теорії музики, сольфеджіо і гармонії / Михайло Світлик // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –   С.433-440.

Пруднікова О. Сольфеджіо. Криза або відродження? / Олена Пруднікова // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.461-472.

Стинич Н. Празнична Літургія в селі Лазещина   / Наталія Стинич // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.83-91.

Бізіля Н. Риси маньєризму в мадригалах Карла Джезуальдо ді Веноза / Наталія Бізіля // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. – С.500-507.

Оленич К.. Коломийкові форми у вокальних жанрах Закарпатської Верховини / Катерина Оленич // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. – С.474-487.

Данканич Г. Г.В. Бохорська та її внесок у розвиток вокального мистецтва на Закарпатті         / Ганна Данканич // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.219-228.

Данканич Г. Андрій Задор у контексті розвитку міжкультурних зв’язків між Угорщиною та Україною  / Ганна Данканич // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.228-237.

Данканич Г. Продовження традицій “еталонної школи” співу / Ганна Данканич. // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –       С.238-247.

Теличко Т. Професійні захворювання рук музикантів-виконавців / Тетяна Теличко //Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.448-460.

Туряниця О. Світоч фортепіанної педагогіки / Олена Туряниця // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.158-164.

Лоскоріх М.  Проблеми інтерпретації фортепіанних партій на прикладі вокальних творів Дезидерія Задора /Марія Лоскоріх //  Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.418-432.

Пал М. Художньо-творчий процес і звуковий ансамбль в камерних сонатах В.А. Моцарта         / Мирослава Пал //  Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.440-448.

Тетерюк-Кінч Ю. Д. Задор у листах, інтерв’ю, газетних повідомленнях / Юлія Тетерюк-Кінч // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С.114-121.

Тетерюк-Кінч Ю. Життя в мистецтві / Юлія Тетерюк-Кінч // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –   С.

Тетерюк-Кінч Ю. Таємниці майстерності / Юлія Тетерюк-Кінч // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –   С.282-284.

Тетерюк-Кінч Ю. Спочатку скрипка, а потім - віолончель / Юлія Тетерюк-Кінч // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –   С.284-287.

Тетерюк-Кінч Ю. Творити добро / Юлія Тетерюк-Кінч // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –   С.      288-291.

Тетерюк-Кінч Ю. Ювілейні акорди Тетяни Теличко / Юлія Тетерюк-Кінч // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –   С.292-296.

Тетерюк-Кінч Ю. Музикант, композитор, педагог / Юлія Тетерюк-Кінч // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –   С.297-301.

Тетерюк-Кінч Ю. Джерела натхнення Маріанни Сокач / Юлія Тетерюк-Кінч // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –   С.301-305..

Тетерюк-Кінч Ю. Сповнена далекоглядних планів Життя в мистецтві / Юлія Тетерюк-Кінч // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –   С.305-308.

Тетерюк-Кінч Ю. З кларнетом на все життя / Юлія Тетерюк-Кінч // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –   С.308-310.

Тетерюк-Кінч Ю. Творчі ужинки Василя Гайдука / Юлія Тетерюк-Кінч // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. – С.311-313.

Тищенко Т. Весь світ в одному інструменті  / Тетяна Тищенко // Професійна музична культура Закарпаття /упорядкування, підготовка текстів, передмова, примітки Мокану Л.М./ – Ужгород: Карпати, 2016. –  С. 210-213.

Б. Статті в енциклопедіях, довідниках

 • Українська музична енциклопедія/ – К/, 2006. – 1т.; 2010. – 2т.) – ряд публікацій Т.І.Росул, В.Ф.Теличко, В.В.Мадяр-Новак.
 • Енциклопедія Закарпаття: Визначні постаті ХХ століття. – Ужгород, 2007. [26 статей викладачів УжДМУ імені Д.Є.Задора. З них: 21 стаття – Т.І.Росул; 5 статей – В.В.Мадяр-Новак]
 • Закарпатські митці – лауреати національної премії ім.Т.Г.Шевченка: Бібліографічний посібник. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2008. [Ст. Росул Т. Композитор Євген Федорович Станкович . – С.9-12].
 • Стегней С.Н. Задор Дезидерія Євгенович// Закарпаття. Хто є хто: Міжнародне довідково-біографічне видання. – Київ. – Вип. 3. – С.22
 • Стегней С.Н. Мартон Степан Федорович // Закарпаття. Хто є хто: Міжнародне довідково-біографічне видання. – Київ. – Вип. 3. – С.23 http://who-is-who.com.ua
 • Давидова М. Історія виконавства на народних інструментах: Музичний довідник. – К., 2005 [Стаття В.В.Стегнея про історію відділу народних інструментів Ужгородського державного музичного училища імені Д.Є.Задора]
 • Душний А., Пиц Б. Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва: Довідник. – Львів, 2009. [Статті В.В.Стегнея про викладачів відділу народних інструментів УжДМУ імені Д.Є.Задора
 • Семенко А. Баянно-акордеонне мистецтво України: Довідник. – Тернопіль, 2009. [Статті В.В.Стегнея про викладачів відділу народних інструментів УжДМУ імені Д.Є.Задора].

В. Статті в музикознавчих та краєзнавчих збірниках

 • Росул Т. Музичне життя Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ століття// Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.6-15.
 • Росул Т. Розвиток музичної освіти // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1.– С.16-27.
 • Бунда С. З історії становлення струнно-смичкового мистецтва на Закарпатті //Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1.– С.28-38.
 • Мокану Л. Вікно у світ музики. Замітки фестивалів сучасної духовної музики. //Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1.С.52-73.
 • Новикова О. До питання еволюції музичного мислення (на прикладі співацької культури ХVII ст.)//Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1.– С.74-77.
 • Соколовський Ю. Деякі особливості формування сприйняття та аналізу музичного твору // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.78-83.
 • Росул Т. Фестивальна панорама Ужгорода// Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.52-62.
 • Теличко В. Дивовижний сад Семіраміди // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.135-137.
 • Новикова О. Музична культура закарпатського села сьогодні // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С. 84-95.
 • Кухта І. Творча діяльність Йосипа Гарчара // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.159-164.
 • Мокану Л. Покликання // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.153-158.
 • Новикова О. З хоровим співом через усе життя // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.84-95.
 • Короленко О. Інструментальні концерти Дезидерія Задора // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.249-263.
 • Росул Т. Хорова творчість Іоанна Бокшая // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.184-200.
 • Мокану Л. Деякі аспекти творчості Євгена Станковича // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.217-224.
 • Мокану Л Камерна симфонія №3 для флейти і струнних // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.225-236.
 • Мадяр-Новак В. Із досліджень на тему історії збирання і вивчення музичного фольклор Закарпаття. Збирацька і дослідницька робота Філарета Колесси// Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.292-300.
 • Мадяр-Новак В. Роль П.М.Світлика у збереженні народних пісень Іршавщини //Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.301-306.
 • Мадяр-Новак В. Фольклористична діяльність Дезидерія Задора // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.307-334.
 • Росул Т. Анатолій Затін: музика – це спосіб існування // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2005. – Вип. 1. – С.179-183.
 • Росул Т. Вплив художньо-естетичних принципів М.Лисенка на розвиток музичної культури Закарпаття // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.8-14.
 • Данко М. Державна музична освіта на Закарпатті та її досягнення за останні півстоліття // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.21-26.
 • Данко М. Закарпатська філармонія у 1946-1999 роках // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.27-44.
 • Теличко В. Петро Милославський – фундатор вокально-хорового професійного жанру на Закарпатті в другій половині ХХ століття // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.101-119.
 • Теличко В. Ігор Лацанич // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.94-100.
 • Мадяр-Новак В. Михайло Рощахівський біль витоків формування музичної фольклористики Закарпаття // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.120-132.
 • Теличко В. Семіраміда Хосроєва-Щокіна – засновниця професійної музичної освіти повоєнного Закарпаття // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.120-132.
 • Сокач М. Педагог, Людина, Жінка (пам’яті Маріанни Валковської)// Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.200-203.
 • Чернова А. Все життя в мистецтві // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.203-205
 • Туряниця О. Пошук душ // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.206-208.
 • Теличко В. Феномен композиторської прем’єри: до постановки питання. // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.147-156.
 • Стегней С. Педагог і вихователь (про М.П.Антоненка) // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.242-246.
 • Мокану Л. Співець Мараморощини (про М.В.Мокану)// Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.247-266.
 • Світлик М. Ладогармонічне та фактурне варіювання в обробках Д.Задора українських народних пісень Закарпаття // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.268-279.
 • Росул Т. Спогад про вчителя // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.231-232.
 • Теличко В. Він встиг // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.227-230.
 • Мадяр-Новак В. Володимир Волонтир – яскравий диригент, композитор та педагог сучасності // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.300-324.
 • Росул Т. Хорова творчість Василя Гайдука // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.394-397.
 • Попова І. «В пространстве любви». Штрихи к творческому портрету Евгения Иршаи // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.354-366.
 • Попова І. «Діалоги с Лигети» // Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.369-382.
 • Стинич Н. Літургія Іоанна Златоустого з «Церковного простопћнія»// Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С.440-447.
 • Тюпа-Павай В. Народно-вокальна творчість Порошково й Тур’ї Бистрої (різночасовий аспект етномузикологічних студій на Ужанські-Тур’янській долині)// Професійна музична культури Закарпаття: етапи становлення. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 456-466.
 • Мадяр-Новак В., Мартинюк М. Дитячий фольклор в краєзнавчих нотних виданнях початку 20-х років (ХХ століття) // Проблеми післядипломної освіти педагогів: Матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Ужгород, 2001. –С.68-71.
 • Мадяр-Новак В. Штрихи до портрету. Про фольклористичну сторону музичної діяльності Е.Д.Кобулея // Пам’яті Емілія Кобулея (1929-2004). – Львів-Ужгород, 2008. – С.60-68.
 • Фалендюк Л. Його чутлива геніальність викладача // Пам’яті Емілія Кобулея (1929-2004). – Львів-Ужгород, 2008. – С.93-94.
 • Білей В. Педагог, Людина, Друг (Спогади про Н.Г.Затіну) // Учитель зі світлим ім’ям Надія /редактор-упорядник Мадяр-Новак В.В. /. – Ужгород, 2009. – С.86-88.
 • Анциферова М. Епохальний педагог, майстер музики і теорії // Учитель зі світлим ім’ям Надія /редактор-упорядник Мадяр-Новак В.В. /. – Ужгород, 2009. – С.100-101.
 • Касо Г. Вона жила в любові // Учитель зі світлим ім’ям Надія /редактор-упорядник Мадяр-Новак В.В. /. – Ужгород, 2009. – С.108-111.
 • Кухта І. Душевне тепло і світлий сум // Учитель зі світлим ім’ям Надія /редактор-упорядник Мадяр-Новак В.В. /. – Ужгород, 2009. –С.113-114.
 • Мадяр-Новак В. Надія Григорівна Затіна: огляд життя і творчості // Учитель зі світлим ім’ям Надія /редактор-упорядник Мадяр-Новак В.В. /. – Ужгород, 2009. – С.3-54.
 • Кузьма Н. Не забыть нам знакомые лица // Учитель зі світлим ім’ям Надія /редактор-упорядник Мадяр-Новак В.В. /. – Ужгород, 2009. – С.143
 • Пал М. Високий професіонал // Учитель зі світлим ім’ям Надія /редактор-упорядник Мадяр-Новак В.В. /. – Ужгород, 2009. – С.153.
 • Мадяр-Новак В. Наша Надія Григорівна // Учитель зі світлим ім’ям Надія /редактор-упорядник Мадяр-Новак В.В. /. – Ужгород, 2009. – С.133-139.
 • Гайдук В. Місце фольклору в становленні професійної музичної традиції на Закарпатті у ХІХ столітті // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. – Ужгород, 2006. – Вип. 13.
 • Гайдук В. Біля витоків хорової культури (про П.П.Милославського) // Мистецтво та освіта. – Київ, 2009. – №1(51). – С.61-62.
 • Гайдук В. З історії хорового мистецтва Закарпаття // Освіта Закарпаття – Ужгород, 2010. – №11. – С.39-46.
 • Мадяр-Новак В. Частотний «словник» звукорядів // І конференція дослідників народної музики західноукраїнських пісень. – Львів, 1990. – С. 11-12.
 • Мадяр-Новак В. Завдання та методика організації фольклорних експедицій в Ужгородському державному музичному училищі. // Матеріали 2 Всеукраїнського науково-практичного семінару викладачів музичного фольклору. – Київ, 1993. – С.50-54.
 • Мадяр-Новак В. Географія основного фонду опублікованих нотних записів українських (руських, русинських) народних пісень Закарпатської області // VI конференція дослідників народної музики червоноруських (Галицько-Володимирських) та суміжних земель. – Львів, 1995. – С.66-76.
 • Мадяр-Новак В. Збірник «Народні пісні подкарпатских русинов» – початок фольклористичної діяльності Юрія Костюка // N?? kult?rno-historick? kalend?r 2000. – U?horod: U?horodsk? spolok Slov?kov, 2000. – S.23-26.
 • Мадяр-Новак В., Новак В. Слово про П.Лінтура // Карпатський край . – Ужгород, 2000. – Річник 10. – №1-4 (120). – С.117-118.
 • Мадяр-Новак В. Великодні пісні й ігри на Закарпатті// N?? kult?rno-historick? kalend?r 2001. – U?horod: U?horodsk? spolok Slov?kov, 2001. – S.91-95.
 • Мадяр-Новак В. Музичні різновиди колядок і щедрівок (за класифікацією фольклористів львівської школи) // Тези ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної студентської конференції «Молоді музикознавці України». – Київ, 2001. – С.59-60.
 • Мадяр-Новак В. Народний учитель (до 100-річчя з дня народження Петра Світлика) // Календар «Просвіти» на 2001 рік. – Ужгород, 2001. – С.55-57.
 • Мадяр-Новак В. Старовинні ладкання Закарпаття та східної Словаччини //N?? kult?rno-historick? kalend?r 2002.– U?horod: U?horodsk? spolok Slov?kov, 2002. – S.53-56.
 • Мадяр-Новак В.Володимир Гошовський і музична фольклористика Закарпаття (до 80-річчя з дня народження вченого) // N?? kult?rno-historick? kalend?r 2003. – U?horod: U?horodsk? spolok Slov?kov, 2003. – S.20-23.
 • Мадяр-Новак В. Перші фонозаписи закарпатського музичного фольклору // Тези VIІІ Всеукраїнської науково-теоретичної студентської конференції «Молоді музикознавці України». – Київ, 2006. – С.45-47.
 • Росул Т. Музикознавча інтерпретація як чинник формування виконавської концепції твору. Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес //Матеріали 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ, 2008 – С.165-170.
 • Росул Т. Роль народної творчості в розвитку слухацької сенсорної орієнтації індивіда . Соціально-гуманітарні науки: проблеми їх розвитку та викладання у вищій мистецькій школі //Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції – Луганськ, 2007. – С.152-157.
 • Росул Т. 150-річчя з дня народження М.М.Аркаса // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2002. – С.27-28.
 • Росул Т. 70-річчя з дня народження І.В.Керецмана // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2002. – С.151-151.
 • Росул Т. 160-річчя з дня народження Міхая Мункачі // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2003. – С.74-76.
 • Росул Т. 130-річчя з дня народження Іоанна Бокшая // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2003. –С.137-140.
 • Росул Т. 60-річчя з дня народження Л.І.Гайду // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2003. –С. 172-174.
 • Росул Т. 100-річчя з дня народження Ф.М.Шимоновського // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2004. – С.142-144.
 • Росул Т. 75-річчя з дня народження М.Я.Попенка // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2004. – С.201-203.
 • Росул Т. 80-річчя з дня народження М.М.Кречка // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2004. – С.236-240.
 • Росул Т. 110-річчя з дня народження П.П.Милославського // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2006 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2005. – С.221-223.
 • Росул Т. 90-річчя з дня народження М.І. Немеш // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2006. – С.74-76.
 • Росул Т. 50-річчя з дня народження В.Ф.Теличка // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2006. –С.217-221.
 • Росул Т. 110-річчя з дня народження І. Синенької-Іваницької // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2006. –С.314-316.
 • Росул Т. 120-річчя з дня народження О.К.Приходька // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2006. –С.406-409.
 • Росул Т. 50-річчя від дня народження В.В.Мадяр-Новак // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2011 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Н.М. Вачиля, О.В. Малинич, Г.В. Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2010. – С.90-97.
 • Теличко В. 65-річчя від дня народження Є.Ф.Станковича // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2006. – С.346-350.
 • Теличко В. 105-річчя від дня народження С.А.Хосроєвої-Щокіної // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2006. – С.350-353.
 • Теличко В. 50-річчя від дня народження С.Н.Стегней // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2011 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Н.М. Вачиля, О.В. Малинич, Г.В. Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2010. – С.282-285.
 • Теличко В. 60-річчя від дня народження Л.М.Мокану // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2011 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Н.М. Вачиля, О.В. Малинич, Г.В. Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2010. –С. 386-389.
 • Теличко В. Ужгородське державне музичне училище імені Д.Є.Задора: 65-річчя від дня створення // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2011 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Н.М. Вачиля, О.В. Малинич, Г.В. Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2010. –С.174-179.
 • Мадяр-Новак В. 125-річчя з дня народження Б.Бартока // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2006 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2005. – С147-151.
 • Мадяр-Новак В. 135-річчя з дня народження Ф.М.Колесси // // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2006 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2005. – С.231-234.
 • Мадяр-Новак В. 85-річчя від дня народження В.Л.Гошовського // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2006. – С.356-361.
 • Мадяр-Новак В. 95-річчя від дня народження Д.Є.Задора // // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2006 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2005. – С.409-415.
 • Мадяр-Новак В. 120-річчя від дня народження композитора М.А.Рощахівського // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2011 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Н.М. Вачиля, О.В. Малинич, Г.В. Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2010. – С.84-90.
 • Мадяр-Новак В. 60-річчя від дня народження Л.С.Пала // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2011 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Н.М. Вачиля, О.В. Малинич, Г.В. Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2010. – С.262-265.
 • Мадяр-Новак В. 70-річчя від дня народження М.В.Мишанича // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2011 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник /Укладачі Н.М. Вачиля, О.В. Малинич, Г.В. Бобонич/. – Ужгород: Видавництво Падяка, 2010. – С.364-366.
 • Зубанич М.І. Слова вдячності справжньому учителю // Збірник спогадів про Марію Байко. – Львів, 2010.
 • Деяк Т.П. Стаття про М.М.Митровку // Музична поема. – Ужгород, 2010.
 • Савіна Л.І. Виконавська діяльність Дезидерія Задора // збірник статей "Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання". - Дрогобич, 2013. - с.125-131

Г. Статті в періодиці (журналах та газетах)

В обласній періодиці опубліковано більше 50 статей викладачів Ужгородського музичного фахового коледжу імені Д.Є.Задора (в журналах: «Карпатський край», «Культурознавчі джерела», в газетах: „Новини Закарпаття», «Ужгород», «Старий замок», «Закарпатська правда», «Срібна земля», «Трибуна», «Срібна земля»”, «Ріо», «Європа-центр» та ін.)