Меню розділу

Участь викладачів у конференціях

2022

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «У діалозі з музикою» з науковою доповіддю «Практика – як засіб формування професійно-ділових якостей студентів у процесі навчання». (м. Ужгород).

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на V Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецька освіта в Європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» з науковою доповіддю «Особливості дистанційного навчання студентів із застосуванням IKT у закладах вищої освіти» (м. Мукачево).

2021

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на Міжнародній науково-практичній конференції «Роль інновацій як чинника розвитку освітнього простору» з науковою доповіддю «Інноваційні підходи до професійної підготовки викладачів фортепіано: Міжнародний контекст» (м. Дніпро).

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецька освіта в Європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» з науковою доповіддю «Розвиток мистецької освіти Словацької Республіки: історична ретроспектива» (м. Мукачево).

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» з науковою доповіддю «Професійна підготовка музично-педагогічних кадрів в мистецьких закладах України та Словаччини» (м. Мукачево).

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на VI Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти» з науковою доповіддю «Сучасна система професійної підготовки піаністів Словаччини»  (м. Тернопіль).

2020

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «У діалозі з музикою» з науковою доповіддю «Специфіка функціонування кафедри музичної освіти Пряшівського університету» (м. Ужгород).

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецька освіта в Європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» з науковою доповіддю «Значення діяльності Стегней С.Н. у розвитку музичної освіти Закарпаття» (м. Мукачево).

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на Міжнародній науково-практичній конференції «Horizonty umenia 7» в Академії мистецтв м.Банська Бистриця з науковою доповіддю «Музична освіта Словаччини очима педагога з України». (м. Банська Бистриця, Словацька республіка).

Стегней Світлана Нуцівна, Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладачі циклових комісій «Народні інструменти» та «Фортепіано», викладачі-методисти) - доповідачі на XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Multidisciplinary research» з науковою доповіддю «Степан Федорович Мартон - основоположник закарпатської професійної композиторської школи» (м. Більбао, Іспанія).

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «У ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ» – (м. Ужгород).

Мокану Людмила Михайлівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики»)доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «У ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ» – (м. Ужгород).

Пруднікова Олена Анатоліївна (викладач циклової комісії «Теорія музики»)доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «У ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ» – (м. Ужгород).

Пруднікова Олена Анатоліївна (викладач циклової комісії «Теорія музики»)доповідач на V Всеукраїнській науково-методичній конференції «Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін» - (м. Львів).

Росул Тетяна Іванівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики», к.мист.) доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «У ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ» – (м. Ужгород).

Росул Тетяна Іванівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики», к.мист.) доповідач на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів» - (м. Мукачево).

Стинич Наталія Іванівна (голова циклової комісії «Теорія музики»)доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «У ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ» – (м. Ужгород).

Теличко Віктор Федорович (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики»)доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «У ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ» – (м. Ужгород).

Теличко Віктор Федорович (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики»)доповідач на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» - (м. Мукачево).

2019

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» з науковою доповіддю «Професійна підготовка викладача фортепіано в Україні» (м. Мукачево).

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» з науковою доповіддю «Фахова компетентність сучасного викладача фортепіано» (м. Умань).

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Музичне мистецтво ХХІ століття: історія; теорія; практика» з науковою доповіддю «Світлана Стегней – багатогранність творчої діяльності» (м. Дрогобич).

Росул Тетяна Іванівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики», к.мист.) доповідач на Міжнародній науковій конференції – (м. Дніпро).

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародній науковій конференції «Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти», «Видання музично-фольклорних матеріалів на Закарпатті: історичний огляд» – (м. Львів).

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародній науково-практичній конференції «Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика», «Музика й спів у присілку Вишоватом в Марамороші» – раритетна стаття Михайла Рощахівського  про музичний фольклор Закарпаття. – м. Дрогобич.

Мокану Людмила Михайлівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародній науково-практичній конференції «Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика», «З історії Рахівського оркестру народних інструментів (1972-1986) до питання формування концертного стилю виконавства традиційного гуцульського інструментального ансамблю» – м. Дрогобич.

Теличко Віктор Федорович (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародній конференції «Михайло Шух: митець і час». – м. Київ.

Стинич Наталія Іванівна (голова циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на ХІ Міжнародній науковій конференції: «Церковна монодія і релігійна культура візантійсько-слов’янського простору», «Збереження традицій церковногo співу в сучасній практиці на Закарпатті (на матеріялі празничної Літургії в селі Лазещина Рахівського району)» -  (Львів-Мукачево).

2018

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на ІІ Міжнародній науково-практичній  конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі  ХХІ століття» з науковою доповіддю «Жанрово-стильові особливості фортепіанних творів А. Кос-Анатольського» (м. Мукачево).

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на Міжнародній науковій інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» з науковою доповіддю «Система вищої освіти в країнах Європейського Союзу» (м. Переяслав-Хмельницький).

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародній науковій конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття», «Форми роботи для перевірки знань в курсі навчальної дисципліни «Музичний фольклор» (на матеріалі навчальної теми «Народні музичні інструменти») – м. Мукачево.

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародній  ХІ конференції дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель  з науковою доповіддю  «Дослідницька діяльність Ф. Колесси на Закарпатті» - (м. Львів)

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття»  з науковою доповіддю «Форми роботи на заняттях музичного фольклору (на матеріалі навчальної теми «Народні музичні інструменти»)» (м. Мукачево)

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародній науково-практичній конференції «Тріумфи галицької музики крізь призму творчої постаті Василя Барвінського (1888-1963): попередники – сучасники – послідовники» з науковою доповіддю «Інтерес В.Барвінського до народної музики Закарпаття. Особливості втілення локального фольклору» (м. Львів);

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародному науково-інформаційному дискурсі, присвяченому 100-річчю з часу створення Першої Чехословацької Республіки «Чехи і словаки в Україні» з темою доповіді «Роль вихованців чеських навчальних закладів у розвитку професійної музичної  культури Закарпаття» (м. Ужгород, 25 червня 2018 р.)2012 рік

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач циклової комісії «Теорія музики», викладач-методист) - доповідач міжвузівської ювілейної науково-практичної конференції, «Столітній маестро: огляд життя і творчості Дезидерія Євгеновича Задора», м. Ужгород.

Росул Тетяна Іванівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики», к.мист.) доповідач на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» - (м. Мукачево).

2017

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист) - доповідач на Міжнародній науково-практичній  конференції «Ерделівські читання» з науковою доповіддю «Синтез музики і живопису. Й.Базел, В.Микита - грані творчої співдружності» (м. Ужгород).

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на ІІ Обласній музично-теоретичній конференції «Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін у школах естетичного виховання», «Специфіка музикування на дримбі у Хустському районі Закарпатської області в контексті викладання музичного фольклору»,  м.Ужгород

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Х Міжнародній Конференції дослідників народної музики Червоноруських (Галицько-Володимирських) і суміжних земель,  «Ансамблеве музикування на дримбах у селі Драгово Хустського району»,  м. Львів

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Володимир Гошовський і Закарпаття», присвяченій 95-річчю від дня народження видатного українського етномузиколога, «Володимир Гошовський і Закарпаття»,  м. Ужгород.

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародній конференції з нагоди 25-ліття Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології, «Вплив ПНДЛМЕ на активізацію музично-фольклорних процесів  Закарпаття»,  м.Львів

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародній  науково-практичній конференції «Україна. Європа. Світ»,  «Володимир Гошовський та музичний фольклор Закарпаття»,  м. Київ

Росул Тетяна Іванівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики», к.мист.)  – доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» м.Мукачеве

2016

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на VI  Міжнародній науковій конференції «Слов’янська мелогеографія – 6 »  «Особливості музики зимових обрядів на Закарпатті», м. Київ

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») доповідач на І Обласній музично-теоретичній конференції «Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін у школах естетичного виховання», «Роль Ромішовської В.К. у формуванні циклу музично-теоретичних дисциплін в музичних навчальних закладах області»,  м. Ужгород

Пруднікова Олена Анатоліївна (викладач циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на І Обласній музично-теоретичній конференції «Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін у школах естетичного виховання», «Сольфеджіо: Труднощі та шляхи їх подолання», м. Ужгород

Стинич Наталія Іванівна (викладач циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на конференції «Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін», «Методичні напрацювання циклової комісії «Теорія музики» Ужгородського музичного училища імені Д.Є.Задора за останні декілька років», м. Львів

Росул Тетяна Іванівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики», к.мист.)  – доповідач на II Обласній науково-методичній конференції «Духовні провідники Закарпаття XX-XXI століття: ціннісні орієнтації для майбутнього», м.Ужгород 

2015

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Обласній науково-практичній конференції, присвяченій 130-річчю від дня народження В.К.Ромішовської, «Віра Карлівна Ромішовська – фундатор професійної музичної освіти на Закарпатті, представниця італійської вокальної та чеської скрипкової шкіл», м. Ужгород

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на V Міжнародній науковій конференції «Слов’янська мелогеографія – 5 »,   «Фольклористична діяльність Петра Милославського»,   м. Київ

Теличко Віктор Федорович(викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Музична освіта у XXI столітті», «Педагогічні принципи Д.Задора та І.Мартона», м.Мукачево

2013

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач циклової комісії «Теорія музики», викладач-методист) - доповідач міжнародної конференції до 130-ти річчя від дня народження Ю.П.Сливинського, м. Львів

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач циклової комісії «Теорія музики», викладач-методист) - доповідач міжнародної конференції "Чехи в Україні: збереження культурної та історичної спадщини", м. Ужгород

Росул Тетяна Іванівна (викладач циклової комісії «Теорія музики») - доповідач ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції "Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття", "Принцип історизму у дослідженні сучасної музичної культури", м.Мукачево

Теличко Віктор Федорович (викладач циклової комісії «Теорія музики», викладач-методист) - доповідач ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції "Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття", "Дезидерій Задор і професійна композиторська традиція на Закарпатті і другій половині ХХ століття", м.Мукачево

2012

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Фортепіано») - доповідач на міжвузівській ювілейній науково-практичній конференції (м. Ужгород).

Теличко Віктор Федорович (викладач циклової комісії «Теорія музики», викладач-методист) - доповідач міжвузівської ювілейної науково-практичної конференції, «Співець закарпатської землі: про композиторську творчість Дезидерія Євгеновича Задора», м. Ужгород

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач циклової комісії «Теорія музики», викладач-методист) - доповідач міжвузівської ювілейної науково-практичної конференції, «Столітній маестро: огляд життя і творчості Дезидерія Євгеновича Задора», м. Ужгород

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Обласній науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження Ю.Ю.Костюка (Костьо), «Сфери діяльності Ю.Ю.Костюка»,  м. Ужгород