Меню розділу

Теорія музики

На цикловій комісії «Теорія музики» працюють: викладач вищої категорії Наталія Іванівна Стинич (голова циклової комісії), старший викладач Наталія Олексіївна Олійник; член Національної спілки композиторів України, відмінник освіти України, лауреат обласної премії імені Д.Є.Задора, викладач-методист Людмила Михайлівна Мокану; заслужений діяч мистецтв України, голова Закарпатського обласного осередку Національної спілки композиторів України, лауреат Міжнародного конкурсу «CASPI ART», лауреат Всеукраїнської премії ім. В. Косенка,  обласної премії імені Д.Є.Задора, доцент, викладач-методист Віктор Федорович Теличко; відмінник освіти України, лауреат обласної премії імені Д.Є.Задора, старший викладач Михайло Петрович Світлик; лауреат обласної премії імені Д.Є.Задора, викладач-методист, заслужений діяч мистецтв України Віра Василівна Мадяр-Новак; старший викладач Олена Анатоліївна Пруднікова; кандидат мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки композиторів України, лауреат обласної премії імені Д.Є.Задора, викладач-методист Тетяна Іванівна Росул; викладач вищої категорії Наталія Юріївна Бізіля; викладачі першої категорії Наталія Іванівна Пришляк та Віталія Олександрівна Тюпа-Павай; викладач Катерина Віталіївна Кудашева.

 

Фото 2016 року
Сидять: І.Г.Кухта, І.В.Попова, Н.І.Стинич, Н.О.Олійник, Г.В.Басараб, 
Стоять: М.П.Світлик, Т.І.Росул,  В.О.Тюпа-Павай, Н.Ю. Бізіля, В.В.Мадяр-Новак, О.А. Пруднікова, К.А. Кашшай, Л.М.Мокану, В.Ф.Теличко


Фото 2011 року
Сидять: Г.В.Басараб, І.Г.Кухта, І.В.Попова, Н.О.Олійник, М.С.Янчар, Л.М.Мокану
Стоять: В.Ф.Теличко, Т.І.Росул, Н.І.Стинич, В.О.Тюпа, Н.Т.Піцур, Н.І.Пришляк, В.В.Мадяр-Новак, М.П.Світлик


ФАКТИ ІСТОРІЇ:

Рік заснування – 1960

Завідуючі відділом: А.Н.Букаєва (1960-1961), Г.П.Стадник (1961-1963), В.Л.Ейхлер (1963-1968), Г.В.Басараб (1968-1969), Й.Й.Гарчар (1969-1972 ), І.В.Попова (1972-1975), Є.Ю.Молнар (1975-1983), М.П.Світлик (1983-1985). З 1989 до 2007 року на відділі були створені дві циклові комісії: «Теорія музики» (голова – Н.О.Олійник) і «Музична література та фольклор» (голова І.В.Попова, згодом – Л.М.Мокану). З 2007 року комісії об'єднано. Н.О.Олійник очолювала відділ до 2012 року. З 2012 року голова циклової комісії «Теорія музики» - Н.І.Стинич.

В період з 1946 до 1960 року (до моменту заснування відділу) музично-теоретичні дисципліни на виконавських курсах викладали: Д.Є.Задор (перший викладач теорії музики, сольфеджіо та гармонії), Н.С.Варивода (перший викладач музичної літератури), С.Ф.Грдлічка, М.Т.Ґудзь, В.В.Хохлова, І.Ш.Калош, А.Л.Лаздинь, І.Ф.Мартон, В.Л.Гошовський, В.П.Хоменко, О.Д.Кобулей, А.Н.Букаєва та інші.

На відділі працювали: А.Н.Букаєва, Г.П.Стадник, В.Л.Ейхлер, О.Д.Кобулей, Й.Й.Сулінчак, С.С.Арпа, В.П.Карабан, Г.О.Бернадська, М.Д.Лєвін, О.Е.Лєвіна, К.І.Цірікус, Г.М.Колєснік, З.М.Желтвай, Й.Й.Гарчар, Є.Ю.Молнар, Г.М.Липовецька, Е.М.Лахманець, К.Е.Єндрик, М.П.Ерфан, С.З.Топерцел, О.Ю.Новикова, Ю.І.Чекан, П.М.Кульбовський, О.І.Стеценко, Є.Я.Ситор, В.Б.Зайцева, С.І.Швець, І.С.Бунда, Н.В.Марченкова, Г.Г.Стефанюк, Я.П.Рак, Н.Т.Піцур, К.В.Оленич, М.С.Янчар, К.А.Кашшай, І.Г.Кухта, Г.В.Басараб, І.В.Попова та інші.

Досягнення відділу:

-          Багаторічний викладацький досвід провідного викладача-методиста Ужгородського музичного фахового коледжу імені Д.Є.Задора, одного із засновників відділу «Теорія музики»  І.В.Попової   викладено у шести «Нарисах з світової музики»,  де висвітлена творчість багатьох зарубіжних композиторів різних епох та стилів, чим заповнюється відсутність підручників з музичної літератури саме на українській мові (Ужгород, 2001-2009 рр.)

-          Видано монографію Т.Росул «Музичне життя Закарпаття 20-30 років XX століття», в якій досліджено процес становлення та розвитку музичної культури Закарпаття першої третини XX століття у її різноманітних формах і засобах функціонування (Ужгород, 2002);

-          Опубліковано книгу «Учитель зі світлим ім’ям НАДІЯ: матеріали та спогади про Н.Г.Затіну» / редактор-упорядник Віра Мадяр-Новак (Ужгород, 2009);

-          Видано підручник для шкіл естетичного виховання В.Мадяр-Новак «Збірник закарпатських народних пісень» видання 1 (Ужгород, 2001), видання 2 (Ужгород, 2007), рекомендований Комісією з дисциплін художньо-естетичного циклу науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 19 жовтня 2001);

-          Вийшов друком перший випуск збірника наукових і методичних статей «Володимир Гошовський і Закарпаття» / упорядник – В.Мадяр-Новак (Ужгород, 2017), присвячений 95-ти літтю від дня народження видатного Українського фольклориста-музикознавця родом із Закарпаття;

-          Видано перший том «Антології наукової думки про народну музику Закарапаття» / упорядник-перекладач і виконавець проекту В.Мадяр-Новак (Мукачево, 2019), який подає найзначніші закарпатські праці двох видатних європейських учених – Ф.Колесси і Б.Бартока, а також раритетні матеріали М.Рощахівського;

-          Видано друком три випуски фундаментальної праці – збірки статей понад 45-ти авторів, що містять понад 1500 сторінок цінного матеріалу: «Професійна музична культура Закарпаття» / автор проекту В.Теличко, редактор-упорядник  Л.Мокану (Ужгород, 2005, 2010, 2016);

-          Випуск 1 тому антології «Музика Срібної Землі», що містить  твори закарпатських композиторів З.Лендєла, Д.Задора, М.Кобулея, І.Мартона, В.Гайдука, В.Волонтира,  В.Теличко, Р.Меденці / автор проекту, упорядник В.Теличко (Ужгород, 2017);

-          Видано друком «Дитячий альбом»  Віктора Теличко - музика для фортепіано в 2, 4, 6 рук (Ужгород, 2017); твори із збірки сьогодні виконують в Україні та за кордоном;

-          Видано друком збірку «Музичні твори І.Мартона» (Ужгород, 2003) / автор проекту, редактор-упорядник В.Теличко;

-          У 2020 році проведено I-шу Міжнародну науково-практичну конференцію «У ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ» та видана друком збірка тез, що містить матеріали понад 80-ти авторів-науковців з України та з-закордону (Ужгород, 2020) / редактор-упорядник Н.Стинич, Т.Росул, В.Теличко;

-          Викладачі циклової комісії щороку приймають активну участь як доповідачі у науково-практичних конференціях Міжнародного, Всеукраїнського та Регіонального рівнів, публікуються у фахових виданнях України та зарубіжжя;

-          Щороку в стінах закладу проводиться студентська науково-практична конференція «У діалозі з музикою»;

-          Студенти циклової комісії «Теорія музики» приймають активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та Регіональних науково-практичних конференціях як доповідачі, показуючи високий рівень, підтверджуючи якісну фахову підготовку.

 

Серед випускників відділу:

Юрій Чекан – доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, лауреат Всеукраїнської премії імені М.В.Лисенка, член правління Національної спілки композиторів України, магістр міжнародного права;

Катерина Цірікус – кандидат мистецтвознавства, член правління Національної спілки композиторів України, - професор Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка; 

Оксана Лиховид – заслужений діяч мистецтв України, член правління Національної спілки композиторів України, член президії Спілки українських композиторів Америки, доктор музики Українського музичного інституту у Нью-Йорку; 

Ігор Назаренко – кандидат педагогічних наук, заступник декана Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б.Хмельницького, доцент кафедри мистецтва та художньої освіти; 

Марія Каралюс – доцент, заступник декану  музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; 

Олеся Прилепа – кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М.Т.Рильського Національної академії наук України; 

Віктор Мошшані – соліст Угорської національної опери; 

Іштван Геді - диригент Українського національного оркестру, директор Українського центру мистецтв;

Ганна Пеліна – кандидат мистецтвознавства, та багато інших.