Меню розділу

Методична робота викладачів

 

    

 

Професіна музична культура Закарпаття : етапи становлення / зб. Статей, есе про музичну культуру Закарпаття. Вип. 3. - Ужгород : Карпати, 2016. - 520 с. : іл.

Третій випуск збірки «Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення» є продовженням публікації матеріалів (спогадів, наукових статей, есе) про найпомітніших учасників музичного процесу, їхні твори і найважливіші музичні події сучасності в Закарпатті та за його межами.

Видання приурочене до 70-річчя заснування Ужгородського державного музичного училища імені Д.Є.Задора та 20-річчя діяльності Закарпатської організації Національної спілки композиторів України.

 

 

Гайдук В.М. Український реквієм присвячено загиблим за волю і незалежність України : клавір, партитура / Василь Михайлович Гайдук. - Ужгород : Ґражда, 2015. - 280 с.

 Гайдук В.М. Stabat Mater / Василь Михайлович Гайдук. - Ужгород : Ґражда, 2016. - 168 с.

 «Стабат Матер» (лат. Stabat Mater) - римський католицький гімн, автором якого вважаеться італійський поет ХІІІ століття Якопоне Да Тоді. Свою назву одержав за першими рядками Stabat Mater dolorosa, що в перекладі означає «Стояла мати скорботна». Перша його частина оповідає про страждання Діви Марії під час розп'яття Ісуса Христа, а друга є благанням грішника про дарування йому раю після смерті.

   Пропоноване видання засвідчуе інтерес до класичного жанру в середовищі закарпатських композиторів.

   Василь Гайдук - хоровий диригент, педагог, композитор - автор багатьох творів у різних жанрах, багаторічний директор Ужгородського музучилища, заступник голови Закарпатського обласного відділення Націонaльної спілки композиторів. Діяльність В. Гайдука була вже п'ятиразово відзначена обласною премією ім. Дезидерія Задора та премією Всеукраїнського конкурсу «Духовні псалми».     

  Основна лінія творчості В. Гайдука відображає глибоку спадкоємність національної традиції в діяльності багатьох поколінь, споріднює його музику з духовною творчістю українських композиторів-класиків.  В. Гайдук як хоровий диригент і композитор якнайкраще уособлює цю спадкоємність.   

   Автором поетичного тексту до «Stabat Maten» Василя Гайдука є український поет, прозаїк, перекладач, лауреат премій ім. Дмитра Вакарова, Зореслава та Федора Потушняка Василь Густі, співпраця композитора з яким триває упродовж багатьох років.

 

   Тетерюк-Кінч Ю.С. Еволюція розвитку українського фортепіанного концерту на прикладі творчого доробку львівських композиторів : методична розробка / Юлія Сергіївна Тетерюк-Кінч. - Ужгород, 2017. - 41 с.

   Методична розробка присвячена розгляду жанру фортепіанного концерту, його зародження і шлях розвитку у творчості українських композиторів.

   Окрема увага приділена творчості композиторів С.Людкевича, В.Барвінського, Р.Сімовича, Т.Маєрського та Б.Фільц. На прикладі фортепіанних концертів показана багатогранна діяльність львівських композиторів. Зроблено глибокий аналіз стильових особливостей, новаторства в жанрі та розглянуто історичні передумови утворення фортепіанного концерту. У процесі розроблення авторських матеріалів використано науково-педагогічну й методичну літературу.

   Дана методична розробка має практичне значення і корисна для використання у навчальному процесі студентів ВНЗ України.

Попова І.В. Особливості концепцій симфонічних драм Петра Ілліча Чайковського : навчально-методична розробка / Інна Василівна Попова. - Ужгород, 2017. - 30 с.

   Мета роботи: дана навчально-методична розробка з історії музики вперше розглядає концептуальні особливості творчості П. Чайковського на прикладі 4, 5, 6 симфоній та симфонічної увертюри «Ромео і Джульєтта».

   Навчально-методична розробка розрахована на викладачів та студентів музичних та музично-педагогічних училищ.

Шіпош Н.А. Твори закарпатських композиторів для ансамблю скрипалів : репертуарно-методичний посібник / Наталія Андріївна Шіпош. -  Ужгород, 2017. - 70 с.

   У репертуарно-методичному посібнику представлені оригінальні та аранжовані  твори закарпатських композиторів для ансамблю скрипалів. Усі твори взяті з рукописних джерел і раніше не видавались. Окрім нотного тексту в збірнику подаються стислі дані про авторів, визначаються основні виконавські проблеми кожного твору. Методичні рекомендації стануть у нагоді  керівникам ансамблів, викладачам при викладанні дисциплін, пов’язаних з ансамблевим музикуванням. Видання адресоване керівникам ансамблів скрипалів, студентам музичних училищ, широкому колу музикантів-ансамблістів.

Підгородська Н.М. Апробація експериментального дослідження на цикловій комісії «Академічний спів» :  навчально-методична розробка  / Надія Миколаївна Підгородська.  -  Ужгород, 2017. - 54 с.

   Мета розробки: полягала в організації і здійсненні професійної підготовки студентів, включення їх в активну пізнавальну і виконавську діяльність, спрямовану на розвиток художньо-мистецького потенціалу, підвищення рівня знань про музику, вокальне мистецтво, постановка голосу із подальшою індивідуальною колекційною роботою, формування умінь і навиків в області вокального виконання, уявлень, поглядів, переконань про дійсні музичні цінності, осмислення ціннісної значущості художніх образів музичного твору, а також самостійний творчий пошук подальшого розвитку своїх потенційних можливостей.

 

Зелінка В.С.  Методологічні принципи навчання вокаліста з позиції специфіки естрадного виконавства : методичні рекомендації / Валентина Степанівна Зелінка. -  Ужгород, 2017. - 41 с.

   Мета роботи: привернути увагу фахівців до методичних проблем естрадної вокальної педагогіки, виявити її провідні методичні основи.

   Актуальність проблеми підготовки естрадних співаків, пояснюється тим, що сьогодні серед молоді існує міцний потяг до естради. Також у цьому процесі не останню роль відіграють медіа-засоби, які активно пропагують поп-музику та створюють у юнацтва враження про можливість швидкого, легкого успіху, чим стимулюють у них бажання проявити себе саме у цій галузі музикування.

Володимир Гошовський і Закарпаття : зб. наукових і методичних праць. Вип. 1 / упоряд. Віра Мадяр-Новак. - Ужгород : Олександра Гаркуша, 2017. - 156 с. : іл.

«Володимир Гошовський і Закарпаття» - збірник наукових і методичних праць, присвячений 95-літтю від дня народження видатного українського фольклориста-музикознавця родом із Закарпаття.

Видання розраховане на науковців, музикантів, студентів та широке коло шанувальників народно-музичної культури.

Ухач О.М. Вчимося грати джаз. Збірка творів для диксиленду / Олександр Михайлович Ухач. - Ужгород : Ґражда, 2018. - 128 с.

Видання  містить деякі відомості з історії виникнення та розвитку мистецтва джазу. Як основний матеріал подано ряд творів з репертуару «Диксиленду Ужгород», учасником і керівником якого був автор збірки, та деякі методичні рекомендації щодо їх виконання.

Збірка розрахована для використання студентами вищих навчальних закладів культури і мистецтв, педагогічних коледжів, а також для учасників аматорських джазових колективів.

 

Теличко Т.Ю. Методико-виконавський аналіз сучасного педагогічного репертуару / Тетяна Юріївна Теличко. - Ужгород, 2018. - 56 с.

Методична розробка для студентів та викладачів музичних закладів.

Гайнен Л.В. Рухові дефекти ігрового апарату учнів-піаністів та способи їх подолання / Людила Василівна Гайнен. - Ужгород, 2018. - 38 с.

Дану методичну працю присвячено питанню найбільш розповсюджених серед учнів- та студентів-піаністів рухових недоліків. Висвітлено причини появи даних дефектів, їх ознаки та різновиди. Видання доповнене численними інструкціями з нотним матеріалом і педагогічними рекомендаціями.

Пал М.В. Творчий процес В.А.Моцарта. Особливості камерного музикування в сонатах для скрипки і фортепіано / Мирослава Володимирівна Пал.  - Ужгород : Ґражда, 2018. - 32 с.

Автор ставила за мету висвітлити творчий процес ге­нія В. А. Моцарта, пов'язаний з надмірним виявом ранніх здібностей, логіку творчого мислення й методично про­аналізувати завдання артиста інструментального ансамб­лю, звукового партнерства й виконавської гри в класі камерного ансамблю на прикладі сонат, найбільш улюб­лених і вживаних в роботі викладача.

Методична робота стане в нагоді викладачам класу фортепіано й концертмейстерства, камерного ансамблю і студентам музичного коледжу, викладачам ДШМ та ши­рокому колу любителів музики.

Задор Дезидерій. Вокальні твори на вірші Любові Забашти : навчально-методичний посібник / Редактори-упорядники, вступна стаття У.Молчко, М.Лоскоріх. - Дрогобич : Посвіт, 2016. - 24 с.

У навчально-методичному посібнику представлені вокальні твори фундатора національної культури, композитора Дезидерія Задора на вірші визначної української поетеси Любові Забашти.

У вступній статті редактори-упорядники характеризують опубліковані романси на тлі багатогранного вокальному доробку закарпатського митця, а також здійснюють музично-естетичний та виконавський аналіз творів, подають методичні поради стосовно проблем інтерпретації композицій.