Меню розділу

Методичні рекомендації роботи викладачів під час карантину

Методичні рекомендації організації навчального процесу на період карантину

Те, як відбуватиметься навчання під час карантину  кожний освітній заклад визначав самостійно. У нашому випадку це залежало від того, наскільки швидко Коледж зміг перебудувати свою роботу на дистанційне навчання, наскільки учасники освітнього процесу мають якісний доступ до Інтернет ресурсів та як вміють ним користуватися.

Навчання під час карантину – це серйозний виклик та одночасно і шанс для всіх учасників освітнього процесу.

Реагуючи на виклики, пов’язані з карантином, навчально-методичний кабінет Коледжу розробив методичні рекомендації для використання в роботі педагогічними працівниками при здійсненні дистанційного навчання.

Рекомендації викладачам індивідуальних занять:

- самостійна робота над творами – консультування, перевірка, аналіз; виконання вправ, етюдів;

- проведення, при можливості, онлайн занять з використанням  Інтернет платформ;

- перегляд заданих відеоматеріалів;

- музично-теоретичний та виконавський аналіз творів за запропонованою схемою;

 - робота  над вивченням партитури твору під супровід аудіозапису;

- пошук інформації, відеоматеріалів в мережі Інтернет;

- проведення занять, консультування online;

- форми контролю: відеозвіт студента через додаток Viber, Скайп, надсилання відеозвіту на електронну адресу викладача, інше.

 

 Рекомендації концертмейстерам:

- проведення онлайн занять;

- підбір і вивчення або удосконалення репертуару;

- створення аудіозаписів акомпанементів для забезпечення самостійної роботи студентів;

- підбір та пошук в інтернеті відео та аудіо файлів професійного виконання програмових творів;

- робота над вдосконаленням виконання фортепіанного супроводу програмових творів студентів.

форми контролю: надсилання матеріалів  викладачу дисципліни

Рекомендації викладачам групових занять:

- самостійне опрацювання студентами теоретичного матеріалу за конспектами та підручниками в паперовій, електронній формі; виконання письмових самостійних робіт;

- виконання практичних завдань;

- проведення занять, консультування online через додаток платформах Zoom,  SkypeJitsi Meet; Messenger,  Viber, Instagram, електронна пошта, соціальні мережі, WhatsApp

форми контролю: виконання тестових завдань, звіт студента через електронну пошту, інші засоби зв’язку.

 

Основні напрямки навчально-методичної роботи педагогічних працівників:

-    перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;

-    онлайн методичні наради;

-    ознайомлення з інструментами організації дистанційного навчання;

-    консультування студентів та батьків;

-    ознайомлення з ЗУ «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» ін. нормативно-правовими актами з питань освіти;

-    ознайомлення з новими методами та формами викладання;

-    визначення критеріїв оцінювання студентів;

-    підвищення рівня власної інформаційно-комунікаційної компетентності;

-    участь у онлайн семінарах, тренінгах, вебінарах;

-    створення навчально-методичних матеріалів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;

-    аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок;

-    вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента;

-    організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури;

-    сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмного забезпечення навчально-виховного процесу;

-    допомога у підготовці викладачів до атестації;

-    вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів.

 

Пропонуємо викладачам використовувати такі форми організаційно-методичної роботи під час карантину:

- вдосконалення власної виконавської майстерності;

- самостійне ознайомлення з новою методичною літературою;

- визначення певної педагогічної проблеми та робота над її вирішенням;

- аранжування, транспонування (за необхідності), перекладання творів для впровадження в освітній процес;

- розробка робочої навчальної програми з навчальної дисципліни, на підставі типової навчальної програми;

- розробка навчальної програми з навчальної дисципліни, що не має затвердженої типової навчальної програми;

- розробка методичних матеріалів щодо виконання творів навчально-педагогічного репертуару тощо;

- складання опитувальних тестів та завдань для тематичних уроків, екзаменів, теоретичних творчих змагань – конкурсів, олімпіад тощо;

- складання та упорядкування методичних наочних матеріалів, збірок педагогічного репертуару з власним перекладанням і аранжуванням вокальних/інструментальних творів для солістів, ансамблів, оркестру, хору тощо;

- віддалена участь у роботі методичних об’єднань, науково-практичних конференцій з використанням веб-сервісів, закритих спільнот в соціальних мережах (Вайбер/Телеграм/Фейсбук/Інстаграм);

- дистанційне навчання в рамках підвищення кваліфікації (з урахуванням вимог постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» зі змінами).

Для концертмейстерів:

-          робота над акомпанементами по індивідуальним програмам, вивчення та подолання технічних, фактурних, темпоритмічних та художніх завдань кожного окремо взятого акомпанементу;

-          ознайомлення з методичною літературою з виконання акомпанементів;

-          слухання професійних виконань та їх аналіз;

-          робота по організації виступів студентів за межами закладу;

-          робота над розробкою орієнтовних планів індивідуальних занять, складання програми;

-          підготовка до індивідуальних занять онлайн;

-          перевірка теоретичних знань студентів;

-          забезпечення самостійної роботи студента;

-          підготовка до державних іспитів;

-          тощо.

Концертмейстери  вдосконалюють свою виконавську майстерність, підвищують кваліфікацію шляхом прослуховування музичних творів на Youtube, займаються  транспозицією акомпанементу вокальних та інструментальних творів, проводять онлайн уроки та консультування студентів.  

 

Викладачі та студенти вчаться працювати та проводити   он-лайн уроки на  комунікаційних платформах Zoom,  SkypeJitsi Meet; Messenger,  Viber, Instagram, електронна пошта, соціальні мережі, WhatsApp. Учні також записують відео своїх занять та надсилають викладачам для аналізу.

Адміністрацією Коледжу та цикловими комісіями  проводяться онлай наради. Консультації щодо роботи в дистанційному режимі, заповнення документації відбуваються в телефонному режимі або на комунікаційних платформах. Розроблені інструкції для працівників та студентів, щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції, форми планів–звітів для педагогічних працівників Коледжу на період карантину.  

Наголошуємо про необхідність всім педагогічним працівникам на період карантину вести облік своєї роботи. Після закінчення карантину педагогічні працівники надають керівнику навчального закладу письмові звіти за наданими формами.