Меню розділу

Сторінка методиста коледжу

Методична робота в Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Д.Є. Задора є складовою частиною освітнього процесу і одним з основних видів діяльності голів циклових комісій та викладацького складу. Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу. Координатором методичної роботи коледжу є методист Наталія Кузьмінська.
Основними напрямками методичної роботи є:
 • надання методичних консультацій викладачам, здобувачам освіти, працівникам інших закладів освіти;
 • спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;
 • надання методичної та консультативної допомоги для сприяння атестації педагогічних працівників коледжу;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик в освітній процес процес;
 • координація роботи та надання консультації для створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;
 • вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення педагогів, здобувачів освіти  коледжу з цим досвідом та його впровадженням.
Основними формами методичної роботи в коледжі є:
 • засідання методичної ради коледжу;
 • засідання циклових комісій;
 • проблемні семінари, семінари-практикуми;
 • методичні консультації;
 • тижні циклових комісій;
 • відкриті заняття;
 • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • створення навчально-методичних матеріалів;
 • виставки педагогічних досягнень викладачів.
Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.
Ключові питання роботи методичної ради:
 • Основні напрямки методичної роботи.
 • Робота циклових комісій по формуванню професійної компетентності викладачів.
 • Затвердження навчально-методичних матеріалів викладачів.
 • Результати виставки-огляду навчально-методичних матеріалів викладачів.
 • Роль і місце самостійної роботи здобувачів освіти у системі організації навчального процесу.
 • Застосування сучасних педагогічних технологій з метою підвищення якості знань.
 • Результати проведення тижнів циклових комісій.
 • Напрямки удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу.